Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Norrbottens röst i EU stärks

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-03-27
  •  Källa: Region Norrbotten

På tisdagen valdes regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård till ordförande för den europeiska kommittén för ekonomisk och regional utveckling inom det europeiska samarbetsnätverket Assembly of European Regions (AER).

- Det är ett viktigt och hedersamt uppdrag. Genom olika satsningar har regionen med sitt internationella engagemang möjligheten att påverka regionens utveckling. AER är en betydelsefull plattform för att arbeta med hållbar utveckling för hela Europa, säger Kenneth Backgård efter att ha blivit vald till ordförande. Kenneth har sedan 2016 varit vice ordförande i kommittén.

AER verkar för att stärka regionernas politiska roll och öka det gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna. AER är det största samarbetsnätverket i Europa och består av mer än 200 medlemsregioner från 35 länder. Verksamheten är indelad i kommittéer som är organiserade efter sakområden.

- Ordförandeskapet ger Norrbotten möjlighet att vara med att sätta agendan och påverka både inriktning och prioriteringar i många frågor som är viktiga för Norrbotten. Det handlar bland annat om att bevaka Norrbottens intressen inför den framtida sammanhållningspolitiken, det vill säga att den så kallade gleshetsbonusen för norra Sverige, som innebär ca 1 miljard extra EU-medel till utveckling, bibehålls. Vi behöver dessutom lyfta fram Norrbottens särskilda villkor för smart specialisering och innovationer så att program och satsningar inte utformas för att enbart passa befolkningstäta regioner, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

Region Norrbotten har varit medlem i AER sedan 2004. Frågor som hanteras inom kommittén är den framtida sammanhållningspolitiken, ekonomisk och regional utveckling, förutsättningar för små- och medelstora företag, innovationer samt klimat och energifrågor. Grundtanken är att regionerna bär upp demokratin i Europa genom att de befinner sig närmast medborgarna och att de därför är bäst rustade för att tillmötesgå medborgarnas behov och önskemål samt hitta lösningar på ekonomiska och sociala problem. Regionernas olika förutsättningar bör betraktas som en tillgång som genom samarbete gör dem till en stark politisk aktör i Europa.

Kontaktperson

Namn: Kenneth Backgård
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-568 38 99

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Telefonnummer: 070-368 81 4127 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering