Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Vädjan om förändrade regler kring försäljning av sälprodukter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-06-11
  •  Källa: Region Norrbotten
sälar Den finska ambassadören för Östersjön, Helena Tuuri, tar emot positionen om ändrade regler för försäljning av sälprodukter. Jari Nahkanen, ordförande i Östersjökommissionen, och Anders Öberg, Region Norrbotten, lämnar över förslaget.

Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att införa licensjakt på sälar, men enligt internationella regler är det förbjudet att sälja sälens kött eller päls. Region Norrbotten menar att de internationella reglerna inte överensstämmer med aktuella situationen i Östersjön. Nu sluter andra regioner upp i frågan.

Sälarna i Östersjön ökar i antal och hotar fiskbestånden och kustfisket. Därför har riksdagen förelagt regeringen att införa licensjakt på säl för att minska beståndet.

2009 införde EU ett förbud mot handel med produkter från sälar.

– Förbudet infördes för att skydda sälarna mot tjuvjakt, men nu när Sverige ska införa licensjakt borde förbudet tas bort eftersom det riskerar att ställa till med problem, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd.

Att sälarnas kött och päls inte får säljas kan medföra att säljägare inte tar hand om kropparna från de skjutna sälarna. En skjuten säl sjunker till botten och flyter upp först när gaser bildats i kroppen och det kan bidra till övergödning av Bottenviken.

– Det här är också en etisk fråga. Att skjuta djur utan att ta tillvara på kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård. Historiskt sett har skinn, päls, kött och fett varit en handelsvara. Troligtvis kommer det också att krävas andra stimulansåtgärder om vi skall lyckas minska sälbestånden och på så sätt skapa förutsättningar för att öka vår självförsörjningsgrad av livsmedel med fisk från havet, säger Nils-Olov Lindfors.

Region Norrbottens oppositionsråd Anders Öberg håller med Nils-Olov Lindfors. Nu har Region Norrbotten väckt frågan om huruvida det ska vara tillåtet att sälja sälprodukter inom regionnätverket Östersjökommissionen.

– Direkt efter vi lyfte frågan började det röra på sig. Det finns ett stort intresse för frågan men den upplevs fortfarande omöjlig att förändra, säger Anders Öberg.

– I Östersjökommissionen samlas regioner runt Östersjön som är maritima eller perifera. Genom att vi idag har fått alla att ställa sig bakom vår vädjan att se över reglerna är chanserna större att få ett gensvar från EU säger Jenny Mozgovoy, strateg på samhällsplaneringsenheten inom Region Norrbotten.

Kontaktperson

Namn: Jenny Mozgovoy
Titel: Strateg på samhällsplaneringsenheten, Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-7851044

Namn: Nils-Olov Lindfors
Titel: Regionråd (C)
Telefonnummer: 073-082 12 26

Namn: Anders Öberg
Titel: Oppositionsråd (S)
Telefonnummer: 070-609 35 63

11 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering