Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Ny mötesplats för unga HBTQ-personer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-06-12
  •  Källa: Region Norrbotten

Ett bra bemötande och gemensamma krafttag kan rädda liv. Det menar RFSL, Luleå ungdomsmottagning och Folkhälsocentrum inom Region Norrbotten som nu öppnar en mötesplats för unga HBTQ-personer.

Ett eget rum där det finns trygghet, gemenskap och en möjlighet att prata med kunnig personal från hälso- och sjukvården – det är målet med den nya sociala mötesplatsen för HBTQ-ungdomar som startar i slutet på sommaren i ungdomsmottagningens lokaler på Timmermansgatan i Luleå.

– Under det senaste året har vi lagt märke till att unga HBTQ-personer behöver ett sammanhang där man kan träffa andra HBTQ-personer och ha ett forum där man kan tala fritt om sina problem utan att mötas av oförstående och okunskap, säger David Forsberg, projektledare på RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

Mötesplatsen finansieras av Socialstyrelsen som har beviljat Region Norrbotten 45000 kronor. Projektet består av två spår; det ena handlar om att erbjuda sociala mötesplatser för unga HBTQ-personer medan det andra består av utbildningsinsats för personal inom bland annat psykiatrin med fokus på trans och könsbekräftande behandling.

– Vi vill att ungdomarna ska öka sin kunskap om de instanser som finns till för dem. Satsningen ger också unga HBTQ-personer ett ökat förtroende för instanser som riktar sig till unga överlag. Dessutom får de som möter HBTQ-personer inom sitt yrke möjlighet att skaffa sig kunskap som verkligen behövs, säger David Forsberg.

Det råder stora skillnader mellan hur olika grupper i Norrbotten mår. HBTQ-personer är en av de särskilt utsatta grupperna. Under förra året genomfördes därför på initiativ av Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten, i samarbete med barn och ungdomspsykiatrin, en studie i Norrbotten. Målet var att ta reda på hur HBTQ-personer i åldern 12-25 år skattade sin egen hälsa med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Resultat från studien visade att målgruppen unga HBTQ-personer i Norrbotten har sämre psykisk hälsa än övriga. 40 procent uppgav att de någon gång övervägt att ta sitt liv.

– Det är oroväckande men vi som arbetat länge med målgruppen är inte överraskade av resultatet. Det behövs större satsningar och mer regiongemensamt arbete, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdhet, jämlikhet och psykisk hälsa, Region Norrbotten.

Den psykiska utsattheten hör med stor sannolikhet ihop med att många respondenter också uppgav att de upplever ensamhet, isolering och utanförskap. Många undviker kontakt med hälso- och sjukvård trots att det kan behövas men låter bli med rädsla för dåligt bemötande.

Utbildningsinsatsen för personer som i yrket möter HBTQ-personer sker under oktober.

Kontaktperson

Namn: Linda Moestam
Titel: Folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdhet, jämlikhet och psykisk hälsa, Region Norrbotten.
Telefonnummer: 070-212 39 81

Namn: David Forsberg
Titel: Projektledare, RFSL Luleå och norra Norrbottens län
Telefonnummer: david@lulea.rfsl.se10 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering