Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Region Norrbotten skärper rutiner efter kritik

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-04-01
  •  Källa: Region Norrbotten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion av Region Norrbottens primärvård och riktar kritik mot Region Norrbotten inom fyra områden. – Vi har tagit del av IVO:s beslut och tar kritiken på allra största allvar. Region Norrbotten jobbar intensivt med att förbättra de utpekade områdena, säger Pia Näsvall, chefläkare och medicinsk rådgivare till regiondirektören.

Kritiken från IVO rör fyra områden: patientsäkerhet, Lex Maria, uppföljning av planerad vård eller behandling och förskrivning av läkemedel vid regionens hälsocentraler.

När det gäller patientsäkerheten menar IVO att det saknas en systematisk kontroll för att upptäcka risker för patienterna. Inom Region Norrbotten pågår arbete med att stärka patientsäkerheten.

– Vi jobbar bland annat med en modell som heter Gröna korset och går ut på att de som arbetar i vården varje dag identifierar risker och vårdskador. Det både ökar patientsäkerheten och skapar en kultur där patientsäkerhet hela tiden finns med, säger Pia Näsvall.

När en händelse Lex Maria-anmäls ska de eventuella misstag som gjorts bli ett lärande för hela primärvården så att risken för liknande händelser minskar. IVO menar att chefläkarna borde ha en annan ställning inom Region Norrbotten.

– Vi har valt att chefläkarna ska vara fristående för att vi ska vara oberoende. Det krävs för att vi ska kunna granska verksamheten. Däremot behöver vi se över våra arbetssätt och hur vi kommunicerar och får ett lärande i de här frågorna, säger Carl Johan Westborg, chefläkare med Lex Maria-ansvar för division Närsjukvård där primärvården ingår.

Vid uppföljning av planerad vård eller behandling menar IVO att hälsocentralerna behöver ta ett större ansvar för att vården eller behandlingen verkligen genomförs.

– Här krockar ibland patients behov och individens fria vilja. En läkare kan göra bedömningen att en patient behöver en viss behandling, men patienten kan välja att utebli från den. Vi kan inte tvinga patienter att genomgå behandling, samtidigt så står det klart att vi måste vara mer konsekventa i hur vi följer upp de här fallen, säger Carl Johan Westborg.

Slutligen konstaterar IVO också att primärvården inom Region Norrbotten behöver skärpa dokumentation och rutiner kring hur läkemedel skrivs ut.

– Här är regelverket tydligt. Vi har rutiner men behöver bli bättre på att följa dem. Vi kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de här bristerna, säger Pia Näsvall.

Inspektionen genomfördes i oktober förra året. En liknande inspektion gjordes också 2016.

– I våra samtal med IVO konstaterar de att det är en stor skillnad och att vi har gjort förbättringar sedan 2016 men att vi fortfarande har en bit att gå innan vi är framme med vårt arbete, säger Pia Näsvall.

När IVO riktar kritik mot en verksamhet kan uppföljningen se olika ut beroende på hur allvarlig kritiken är. I de allvarligaste fallen kräver IVO att verksamheten ska återkomma med ett åtgärdspaket. Så är inte fallet med Region Norrbottens primärvård utan kritiken kommer att följas upp på annat sätt.

Trots kritiken är budskapet till norrbottningarna glasklart:

– Vi har en del att arbeta med. Men vården är säker och ingen behöver vara orolig för att besöka sin doktor eller sjuksköterska. Vi jobbar hela tiden proaktivt med att minska risker, säger Carl Johan Westborg.

Kontaktperson

Namn: Pia Näsvall
Titel: Chefläkare och medicinsk rådgivare till regiondirektören
Telefonnummer: 072-231 09 52

Namn: Carl Johan Westborg
Titel: Chefläkare med Lex Maria-ansvar, division Närsjukvård
Telefonnummer: 0920-2844811 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering