Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Region Norrbotten tar viktigt steg för att förebygga livmoderhalscancer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-01-25
  •  Källa: Region Norrbotten

Under förra året kom larmrapporter om att fler kvinnor drabbats av livmoderhalscancer än tidigare. För att hjälpa fler att lämna cellprov och öka säkerheten kring uppföljningen av cellproven ansluter sig Region Norrbotten nu till i ett nationellt journalsystem.

Genom att ansluta sig till det nationella journalsystemet för cellprover och behandling av cellförändringar går det att se när det senaste provet är taget och när nästa prov ska tas, oavsett var i landet det har skett.

– Det är en stor fördel eftersom vi lever i en tid då många flyttar mellan olika platser och då även mellan olika regioner och landsting, säger Åke Berggren, mödrahälsovårdsöverläkare och processansvarig för cervixcancerpreventionen i Region Norrbotten.

Om man besöker en barnmorska i ett annat ärende kan barnmorskan nu erbjuda ett cellprov på direkten om det visar sig att patienten inte har lämnat något cellprov inom den rekommenderade tiden. De läkare och barnmorskor som utreder och behandlar kvinnor med avvikande prover kan med patientens medgivande se vilka behandlingar hon fått i andra regioner och landsting.

I systemet finns också en larmfunktion som säger till om en patient lämnat ett prov som visar kraftiga cellförändringar men ingen uppgift om utredning eller behandling läggs in inom föreskriven tid.

– Det blir en extra säkerhetsåtgärd så att inget avvikande prov missas, säger Åke Berggren.

Nu har Norrbottens barnmorskor utbildats i det nya systemet, provtagningsteknik samt vad som kommer genomföras i nästa steg i arbetet mot livmoderhalscancer. Senare under året kommer nämligen alla kvinnor över 30 år undersökas för att se om de har HPV, ett virus som orsakar de flesta allvarliga cellförändringarna och livmoderhalscancer. De som har HPV kommer att följas upp extra noga. En till förändring är att cellprov kommer att erbjudas längre upp i åldrarna än tidigare.

Region Norrbotten tog redan i slutet av 2017 beslut om viktiga förändringar i det förebyggande arbetet mot livmoderhalscancer. Dessa följer de rekommendationer som tagits fram av Socialstyrelsen och en nationell expertgrupp. 

Fakta – Cellprov och livmoderhalscancer

Den som är 23-50 år får inbjudan till att lämna cellprov vart tredje år. Den som är mellan 51 och 64 år blir inbjuden vart femte år. Senare i år kommer cellprov erbjudas för kvinnor upp till 70 år.

De som inte lämnar cellprov tillhör den grupp som löper störst risk att få livmoderhalscancer, men man har också sett att något fler av de som lämnar cellprov får cancer jämfört med tidigare.

Kontaktperson

Namn: Åke Berggren
Titel: Processansvarig för cervixcancerpreventionen i Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-291 58 85

17 januari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering