Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Så har Norrbotten satsat på förlossningsvården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-04-02
  •  Källa: Region Norrbotten

Under 2018 satsade regeringen 1,8 miljarder kronor på svensk förlossningsvård. Drygt 44 miljoner av den summan gick till Norrbotten. – De här pengarna har gjort stor skillnad. Det har gett oss möjlighet att utbilda fler barnmorskor, skapat utrymme för att vidareutbilda den personal vi redan har och möjliggjort förbättringar på många områden, säger Anna Pohjanen, länschef för verksamhetsområdet Obstetrik och Gynekologi i Norrbotten.

Regionerna och landstingen har själva kunnat välja vilka insatser de bedömer ger mest nytta. Det här är några av de saker som Region Norrbotten har använt pengarna till:

Rekrytering och utbildning
Under 2018 har Region Norrbotten betalt utbildning för 11 nya barnmorskor. När de var klara med sin utbildning blev samtliga anställda vid länskliniken för OB/Gyn. Av de elva barnmorskorna arbetade fyra på kliniken sedan tidigare.

Länskliniken har också anställt fyra sjuksköterskor med utökade uppdrag utifrån överenskommelsen, bland annat endometrios och sexologi.

Under året har det genomförts utbildning för att minska, behandla och följa upp bäckenbottenskador efter förlossning.

Stärka bemanningen
I Sunderbyn har Region Norrbotten ökat nattbemanningen, från fyra barnmorskor till fem. Detta skedde i samband med att vi införde BB eftervård på hotell Vistet i Sunderbyn.

I Gällivare har bemanningen stärkts med en sjuksköterska på gynavdelning/gynmottagning. Det gör att barnmorskorna kan koncentrera sig på förlossning och eftervård.

Förbättra vårdprocesser
Ett multiprofessionellt team för patienter med endometrios och kronisk vulvasmärta har införts.

Det har lagt grunden till mer samarbete mellan bland annat specialister på smärtrehabilitering och gynekologer och innebär att patienter som behöver flera olika kompetenser nu får bättre hjälp än tidigare. Nästa steg blir att inkludera fler specialiteter, i enlighet med de nya nationella riktlinjerna för endometrios.

Kartläggning av vårdkedjan
Under slutet av 2018 och början av 2019 genomfördes en kartläggning av hela vårdkejdan: mödrahälsovård, förlossningsvård, neonatalvård samt barnhälsovård. Kartläggningen ska identifiera problemområden och har genomförts via enkäter och via intervjuer. Identifierad prioriterade problemområden kommer att åtgärdas med start under året.

Primärvården och förlossningsvården har tagit fram ett nytt vårdprogram för förlossningsrädsla som implementerats under året

Tillgänglig patientinformation
Med webbsidorna bebisinorr.se och gyninorr.se har ny och mer tillgänglig patientinformation skapats för både gravida/förlösta och gynekologiska patienter.

– Informationen på bebisinorr.se och gyninorr.se är framtagen av våra medarbetare och anpassad till hur vården är organiserad i Norrbotten. Det gör att du som patient kan känna dig trygg med att det du läser verkligen stämmer, säger Anna Pohjanen.

Nya cellprovsprogrammet
En del av medlen har varit vikta för att påskynda införandet av det nya cellprovsprogrammet. Under nationella cellprovsveckan uppmärksammades vikten av att ta cellprov genom bioreklam och kampanj på Facebook. Kampanjen pågick hela maj månad. 

Distansöverbryggande teknik
Alla barnmorskor inom primärvården har fått webkameror och headset för att kunna nyttja möjligheterna med ny teknik.

Familjecentraler
Region Norrbotten har gjort en satsning på familjecentralerna i östra Norrbotten genom handledning till all personal samt en dialogdag.

Kontaktperson2 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering