Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Så mår norrbottningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-02-06
  •  Källa: Region Norrbotten

Den psykiska hälsan bland norrbottningar är bättre än genomsnittet i riket men insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande högst i landet, trots att en minskning ses även i Norrbotten. Idag publiceras rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2018.

Folkhälsan har förbättras inom en rad områden sedan förra Öppna jämförelser, både i riket och i Norrbotten. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar. Riskkonsumtion av alkohol bland unga minskar och det är färre som röker. Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga riket när det gäller insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar samt självskattad allmänhälsa. Här finns också en kortare medellivslängd än i riket. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet.

– Vi behöver förändra norrbottningars levnadsvanor. En viktig uppgift för oss i majoriteten blir att skapa bättre förutsättningar för befolkningen att göra mer hälsosamma val. Regionen har en pusselbit i arbetet men vi måste också kroka arm med kommunerna som äger viktiga arenor som skola, omsorg och äldrevård säger Linda Frohm, regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen.

Annika Nordstrand, Folkhälsochef inom Region Norrbotten kommenterar:

- Norrbotten har lyckats fantastiskt med att minska rökningen liksom alkoholkonsumtionen bland unga, men vi behöver fortsätta arbeta med andra risklevnadsvanor som ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Att ha två eller fler risklevnadsvanor är vanligare i Norrbotten än i riket. Mycket av hälsoarbetet sker på hemmaplan. Det är oftast de små insatser som vi väver in i vår vardag som gör den stora skillnaden.

På 1177 (https://www.1177.se/Norrbotten/Tema/Halsa/) kan befolkningen testa sina egna levnadsvanor och få tips.

När det gäller livsvillkor och levnadsförhållanden finns Norrbotten i den översta tredjedelen av regionerna i riket. Det innebär till exempel att norrbottningar har högre tillit till andra människor, känner trygghet utomhus och här finns låg långtidsarbetslöshet.

Öppna jämförelser visar också att Norrbotten ligger bättre till än riket när det gäller psykisk hälsa. Region Norrbottens egna sammanställningar visar dock att det finns en tydlig negativ trend med en ökande psykisk ohälsa främst bland unga. Det innebär ökad stress, ängslan, oro och rädsla och nedsatt psykiskt välbefinnande.  Fördjupade analyser kommer göras på området ungas hälsa för att studera utvecklingen närmare.

Om öppna jämförelser

I rapporten Öppna jämförelser folkhälsa undersöks en rad faktorer som på olika sätt speglar folkhälsan i Sveriges olika regioner och kommuner. Bakom rapporten står Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Öppna jämförelser folkhälsa publicerades senast 2014. Idag släpper även Region Norrbotten en sammanställning av hälsa och levnadsvanor i Norrbotten baserat på Nationella folkhälsoenkäten 2018 (Hälsa på lika villkor) där 9200 norrbottningar i åldern 16-84 år deltagit. Resultaten från Hälsa på lika villkor i Norrbotten uppdateras kontinuerligt under 2019 med olika sammanställningar och fördjupningar.

Öppna jämförelser 2018 hos SKL

Resultaten från Hälsa på lika villkor

Kontaktperson

Namn: Annika Nordstrand
Titel: Enhetschef på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Telefonnummer: annika.nordstrand@norrbotten.se eller 070-321 4257

Namn: Margareta Eriksson
Titel: Folkhälsostrateg
Telefonnummer: 070-668 41 016 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering