Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Trycksår vanligare i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-04-10
  •  Källa: Region Norrbotten

Sveriges kommuner och landsting, SKL, mäter årligen förekomsten av trycksår på patienter som blivit inlagda på sjukhus. Vid 2019 års mätning hade andelen trycksår ökat inom Region Norrbotten och allt fler patienter blir numer riskbedömda för trycksår och får behandling.

Förekomsten av trycksår mäts på alla inneliggande patienter en särskild dag under verksamhetsåret. Mätningen omfattar observation, riskbedömning och journalgranskning. Syftet med trycksårsmätningen är att resultaten ska användas i det systematiska förbättringsarbetet.

I årets mätning deltog 376 patienter. Totalt identifierades 71 trycksår. Det innebär att 19,7 procent av patienterna i mätningen hade ett eller flera trycksår.

Årets mätning visar att hälften av patienterna med trycksår hade dem redan vid ankomst till sjukhuset och att andelen patienter med risk för att drabbas för trycksår är förhållandevis hög. Hit hör särskilt dem som är äldre än 70 år, är sköra och har sjukdomstillstånd som ökar benägenheten för trycksår.

- Utvecklingsarbetet att förebygga trycksår pågår kontinuerligt och är ett prioriterat arbete inom regionen. Det syftar till att tidigt identifiera patienter med ökad trycksårsrisk samt att planera och starta upp förebyggande/behandlande åtgärder. Årets resultat visar att andelen patienter som blivit riskbedömda och fått åtgärder insatta har ökat och att dokumentationen har förbättrats, säger Birgitta Boqvist vid Vårdkvalitetsenheten på Region Norrbotten.

Kontaktperson

Namn: Birgitta Boqvist
Titel: Verksamhetsstrateg
Telefonnummer: 0920-28 42 69/070-572 27 02

10 april 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering