Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Nu upphandlar regionerna vårdpersonal tillsammans

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2022-04-25
  •  Källa: Region Norrbotten

Alla regioner i Sverige ska göra en gemensam upphandling av hyrpersonal inom vården. Idag publiceras upphandlingen och intresserade bolag kan lämna anbud. – Vi ser stora fördelar med att det finns gemensamma krav och samma prissättning över hela landet. Region Norrbotten kommer att ansluta sig till avtalet så snart vi kan, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

Arbetet med att ta fram gemensamma kriterier för regionernas upphandling av vårdpersonal har pågått sedan februari 2021. Beslutet om att göra en gemensam upphandling fattades av regiondirektörerna i december 2020.

Med samma kriterier och krav på personal som hyrs in och en gemensam prissättning blir förutsättningarna tydliga för alla inblandade.

Arbetet har genomförts av representanter från regionerna och stort fokus har lagts på att ta in synpunkter och inspel från olika håll som till exempel leverantörer, branschorganisation och personalorganisationer.

– Alla regioner har fokus på patienternas och medarbetarnas bästa samtidigt som vårt uppdrag är att förvalta skattepengarna på bästa sätt, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Avsikten är att teckna ramavtal med alla leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven. Samtliga regioner kommer också att ansluta till det gemensamma avtalet. Dock vid olika tidpunkter, eftersom deras nuvarande avtal löper ut vid olika tillfällen. För Region Norrbotten kommer det att ske hösten 2023.

Avtalet gäller sjuksköterskor och läkare och kraven som ställs gäller bland annat klinisk erfarenhet, introduktion och karenstid. Den gemensamma prissättningen har utgått från regionernas nuvarande priser och tar hänsyn till tillgång och efterfrågan.

Kontaktperson

Namn: Anna-Stina Nordmark Nilsson
Titel: Regiondirektör
Telefonnummer: 070-526 50 00

21 april 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering