Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nu heter vi Region Norrbotten

Anna Lindberg, Planerare, kontakt

Kontaktperson

Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör
Telefon: +46 (0)920 28 41 81
E-post: anna.lindberg@norrbotten.se

Den 1 januari 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bytte namn till Region Norrbotten.

Illustration regional utveckling

Norrbottens läns landsting arbetade under lång tid för att vi som bor i länet skulle ha trygg vård, ett rikt kulturutbud och fungerande kommunikationer. Ett uppdrag var också regional utveckling och tillväxt. Från och med den 1 januari 2017 utökades det uppdraget då det blev vår uppgift att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Norrbotten.

Vi ska nu administrera, planera, hjälpa till med finansiering, och att stötta dialogen mellan olika aktörer i och utanför länet. Med Region Norrbotten har vi, genom våra folkvalda politiker, större inflytande över vårt län och kan tillsammans fortsätta jobba för det bästa livet och den bästa hälsan i Norrbotten.

Varför är demokratiaspekten viktig?

I stället för att flera aktörer på varsitt håll arbetar med regional utveckling, samlas nu beslut och pengar i en direktvald politisk organisation. Genom direkta val stärks medborgarnas inflytande över regionens tillväxt och utveckling. Demokratin kan fördjupas och utvecklas och som medborgare kan du utkräva ansvar. Länsstyrelsen som statens organ i länet består, med framför allt tillsynsuppgifter.

Vad innebär det att vara regionalt utvecklingsansvarig?

Det innebär:

att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
att samordna insatser för att genomföra denna strategi
att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar. I framtiden kan frågor gällande bostadsbyggande och andra frågor som staten finner lämpligt delegera till regionerna.

Landstinget förknippades med sjukvård. Varför ägna sig åt utvecklingsfrågor också?

Region Norrbotten ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan regionens utveckling och hälso- och sjukvården. Exempelvis är ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en bra hälso- och sjukvård. Men likaså är en bra hälso- och sjukvård en förutsättning för att attrahera människor i valet av bostadsregion och företags val av etablering och fortsatt verksamhet.

9 juli 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering