Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Närmare 30 procent av KOL-patienter inlagda för covid avled

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Efter första vågen av pandemin var det dubbelt så många patienter med KOL inlagda på sjukhus med covid-19 som avled jämfört med hur det såg ut i befolkningen i övrigt. Det framgår av en studie som Region Norrbotten är forskningshuvudman för och där Caroline Stridsman är projektledare. Hon tycker nu att det kan vara på sin plats att uppmana de KOL-patienter som har möjlighet att ta en tredje vaccindos.

Caroline Stridsman
Caroline Stridsman, sjuksköterska på lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus, är också registerhållare för det nationella luftvägsregistret och docent vid Umeå universitet.
 

Forskningen, som genomförts i samarbete med bland annat Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Luleå tekniska universitet har tagit sikte på hur KOL och astma påverkar risken att drabbas respektive dö av covid.

I september presenterade sjuksköterskan och tillika docenten Caroline Stridsman tillsammans med Johanna Sundbaum Karlsson, universitetslektor på Luleå tekniska universitet och postdok i projektet, en delstudie av det omfattande forskningsarbetet på European Respiratory Societys kongress.

30 procent avled

Resultaten bygger på preliminära resultat från första vågen av pandemin och visar att för astmapatienter är risken att drabbas av en svår covid-19-infektion inte högre än för befolkningen i sin helhet, medan det för KOL-patienter verkar vara en något högre risk.

För de som väl drabbats av covid och hamnat på sjukhus var det för astmapatienter inte heller högre andel än för befolkningen i stort som avled, medan det för KOL-patienter var nästan dubbelt så många.

– Cirka 30 procent av KOL-patienterna som vårdades för svår covid-19 avled. Det beror delvis på att de är äldre och mer sårbara, säger Caroline Stridsman.

Vården kände inte till

Hon konstaterar att forskningen också visar att sjukvården vid utskrivning från sjukhus eller vid dödsfall bara i 56 procent av fallen uppmärksammat att patienterna har astma och i 80 procent att de har KOL.

– Det är inte alltid de berättar och det är inte heller alltid som vården frågar. När det kommer en ny virussjukdom av det här slaget där lungorna riskerar att påverkas så starkt kan jag tycka att det är viktigt att känna till det. Det innebär ökade risker och det är också nödvändigt att kunna säkerställa att patienterna har rätt behandling för sin astma eller KOL.

Caroline Stridsman
Caroline Stridsman tycker det är viktigt att KOL-patienter får den tredje dosen covidvaccin.

Behövs fler parametrar

Caroline Stridsman påpekar att Socialstyrelsens sammanställning av grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 nämner kronisk lungsjukdom med mindre än 50 procents lungkapacitet, exempelvis KOL, men däremot inte astma.

– Jag tycker att även okontrollerad astma borde ingå och att det borde vara fler parametrar för KOL-patienter. Det kan exempelvis vara KOL i kombination med fetma, undervikt eller depression, där vi sett en förhöjd risk till svår covid-19, och patienter med KOL som legat inlagda året före pandemin.

Viktigt att ta vaccinet

Hon tillägger:

– Det är viktigt att KOL-patienter och patienter med svår okontrollerad astma får den tredje dosen covidvaccin – och självklart också tar de två första om de inte redan har tagit dem.

Ytterligare en fråga som Caroline Stridsman lyfter i egenskap av registerhållare för Luftvägsregistret - och som framgår av dess årsrapport för 2020 - är att vården av patienter med astma och KOL drabbats negativt av coronapandemin.

Caroline Stridsman
Samtidigt som färre KOL- och astmapatienter besökt vården under pandemin har distansmöten fått en kickstart, konstaterar Caroline Stridsman.

Skydda kroniker

Under 2020 registrerades nära 30 procent färre besök av dessa patientgrupper jämfört med året innan. Dessutom minskade antalet nyregistrerade astmapatienter med 35 procent och KOL-patienter med 44 procent.

– Minskningen beror både på att personal omplacerats till covidvård och inte haft möjlighet att ta emot i samma omfattning, men också på att vården har velat skydda kroniker. Samtidigt har färre patienter sökt vård, bland annat på grund av att patienter med KOL haft färre försämringsperioder. Det kopplar vi till ökad social distansering och förbättrade hygienrutiner.

Kickstart för digitalt

Samtidigt som färre patienter varit i kontakt med vården har dock fler fått stöd via digitala vårdmöten.

– Ja, det har fått en kickstart. Distanskontakter som chatt, video och telefon har ökat för astmapatienter som haft ett mer stabilt hälsotillstånd. För KOL-patienter har det varit det omvända. Där är det mer sårbara patienter som man av hänsyn till smittrisken har följt upp via distanskontakt. I det fortsatta arbetet är digitala uppföljningsbesök en del av framtidens vård, avslutar Caroline Stridsman.

Text: Jonas Hansson
Foto: Jonas Hansson och Simon Eliasson

28 oktober 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering