Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pajala är först med hemmonitorering av patienter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Pajala hälsocentral testar hemmonitorering av hjärtsviktspatienter. "Tornedalingarna springer inte i onödan till hälsocentralen. De vill helst inte komma hit alls, så att kunna erbjuda dem vård hemifrån är fantastiskt", säger distriktssköterska Marianne Eskelinen.

 Verksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg, AKS Ylva Lundholm, distriktssköterska Marianne Eskelinen och distriktsläkare Thomas Schimke i det rum där hjärtsviktspatienter monitoreras på distans.
V
erksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg, AKS Ylva Lundholm, distriktssköterska Marianne Eskelinen och distriktsläkare Thomas Schimke (som inte längre arbetar kvar i Pajala) i det rum där hjärtsviktspatienter monitoreras på distans. Foto: Jonas Hansson.

Det är en vacker sommardag i inlandskommunen Pajala och vi har slagit oss ned på hälsocentralens altan, strax intill det tält där covid-19-prover tas. Bredvid oss travar en ren förbi.

I kommunen bor drygt 6 000 invånare och 34 procent av dem är 65 år eller äldre. I internationella rankningar har Pajala en av de äldsta befolkningarna i världen.

Egna lösningar

Verksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg berättar att det inte går att jämföra en hälsocentral i glesbygd med en i ”storstan”.

– Vi får hela tiden hitta våra egna lösningar. Dels på grund av att det är svårt att rekrytera, dels på grund av att vi har så många äldre som behöver vård. Därför är vi väldigt positiva till all utveckling som kan bidra till att bibehålla och förbättra tillgängligheten i glesbygdsvården. Det är bara budgeten som sätter gränser, säger hon.

 Dr Thomas Schimke Pajala hälsocentral
Thomas Schimke i cyberstugan, där läkare och patienter möts på distans. Foto: Jonas Hansson.

Pilotprojekt

Sedan en tid tillbaka pågår ett pilotprojekt med hemmonitorering på Pajala hälsocentral. Ett 20-tal hjärtsviktspatienter har valts ut att delta under ett halvår.

– Det är perfekt i glesbygd. Det finns många olika sjukdomar som det passar för, men vi har valt att fokusera på hjärtsvikt i piloten, säger distriktsläkaren Thomas Schimke.

Sparar lidande

Hjärtsviktspatienterna utrustas med en surfplatta som laddats med en särskild app. De får också en digital våg och en digital blodtrycksmätare.

– Vi skickar påminnelser till appen att de ska kolla vikt, blodtryck och puls, som vi sedan stämmer av på hälsocentralen, säger Ylva Lundholm, en av hälsocentralens två avancerade kliniska sjuksköterskor (AKS).

Hon fortsätter:

­– Det finns stor evidens för att åtgärder som syftar till att stärka patientens delaktighet i sin vård och kunskap om sin sjukdom sparar både lidande och pengar. Förhoppningsvis kan hemmonitorering medföra att vi tillsammans med patienten kan arbeta proaktivt istället för reaktivt. Då hinner vi ge stöd och insatser i rätt tid och det kan också med stor sannolikhet minska behovet av akutsjukvård.

Mer delaktiga i vården

Då en hjärtsviktspatients kroppsvikt ökar kan läkemedlen behöva justeras och patienterna kan också behöva uppmanas att dricka mindre vätska.

– I och med att vi monitorerar värdena kontinuerligt kan vi agera mycket snabbare. Tidigare träffade vi de här patienterna en gång per år om inget allvarligt inträffade. Det jag älskar mest är att patienterna i och med hemmonitoreringen ägnar mer tid åt sin sjukdom och blir mer delaktiga i vården, säger Thomas Schimke och får medhåll från de övriga runt altanbordet.

Verksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg, Pajala hälsocentral
Verksamhetschef Birgitta Engrund Sohlberg visar en av de blodtrycksmätare som delas ut till hjärtsviktspatienter i kommunen för digital monitorering. Foto: Jonas Hansson.

Bättre livskvalitet

Distriktssköterskan Marianne Eskelinen berättar att det i systemet för hemmonitorering på hälsocentralen lyser rött, gult eller grönt beroende på de resultat som kommer in. Röda värden innebär att patienten har parametrar som inte är normala och ibland kan behöva någon form av åtgärd.

I kommunen finns 300 hjärtsviktspatienter och förhoppningsvis kan fler få hemmonitorering framöver, åtminstone periodvis, hoppas hon.

– Tornedalingarna springer inte i onödan till hälsocentralen. De vill helst inte komma hit alls, så att kunna erbjuda dem vård hemifrån är fantastiskt, säger hon och tillägger att responsen från patienterna har varit jättebra.

Gillar att chatta

I appen finns också en chattfunktion och möjlighet till videokonferens, där patienterna kan ställa frågor till både sjuksköterskor och läkare med koppling till hjärtsvikten.

– Alla gillar att chatta, oavsett ålder. En gång i veckan får de också fylla i ett frågeformulär, säger Marianne Eskelinen.

Thomas Schimke menar att det för en glesbygdshälsocentral är särskilt viktigt att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

– Det blir effektivare för personalen och vansinnigt mycket effektivare för patienterna, som slipper resa, säger han.

 Dr Thomas Schimke Pajala hälsocentral
"Jag tycker att vi i allt som rör det digitala ligger i framkant här i utkanten", säger Thomas Schimke. Foto: Jonas Hansson.

”I framkant i utkanten”

Även inne på hälsocentralen kör de digitalt när de tar emot patienter med infektionssymptom, på sistone framför allt misstänkta coronapatienter. De förs in bakvägen till ett rum dit en sjuksköterska går in med skyddsutrustning medan läkaren vid behov deltar på video från rummet bredvid.

– Vi kan samtala med och undersöka patienten, exempelvis zooma in för att se hudförändringar. Vi har också ett stetoskop med bluetooth-överföring. Jag tycker att vi i allt som rör det digitala ligger i framkant här i utkanten, säger Thomas Schimke.

24-timmars-EKG

Det finns också önskemål om att framöver kunna erbjuda möjlighet till fler distanstjänster. I det ingår att utrusta filialerna i Junosuando och Korpilombolo och servicepunkten i Tärendö med utrustning för videomöten, att kunna mäta syresättning av blod, att kunna förskriva aktivitetsarmband och att hälsocentralen ska ha egna 24-timmars-EKG (Holter-EKG).

– I dag är det mycket åkande fram och tillbaka för att få ett 24-timmars-EKG. Först till Gällivare eller Sunderby sjukhus för att få det påsatt och sedan tillbaka till sjukhuset för att återlämna det. Om vi hade tillgång till egna skulle det underlätta mycket, säger Thomas Schimke.

Dr Bernardo Guzman Jokkmokks hälsocentral
ST-läkaren Bernardo Guzman från Jokkmokks hälsocentral är på plats för att träffa Pajalapatienter. ”Vi måste samordna alla resurser i glesbygd för att kunna ge en bra vård”, säger han.

Samarbete med Jokkmokk

När vi träffas finns det bara två fastanställda läkare på hälsocentralen och Thomas Schimke är på väg att flytta till Luleå, där både han och hans fru har fått nya jobb.

För att lösa läkarbristen har ett samarbete nyligen inletts med Jokkmokks hälsocentral. Det innebär att Pajalas patienter får träffa läkare därifrån via telefon eller i cyberstugan, som är deras benämning på sitt videorum. En vecka i månaden kommer dessutom en läkare från Jokkmokk till Pajala.

– Till hösten kommer läkare från Jokkmokk att tillsammans med personal från Pajala hälsocentral ansvara för ett område i kommunen. Det är möjligt genom digital teknik och utveckling av nya arbetssätt, säger Ylva Lundholm.

– Vi kallar vårt sätt att jobba för Pajalamodellen, säger Birgitta Engrund Sohlberg.

Pajala hälsocentral
Pajala hälsocentral ingår i Gällivare närsjukvårdsområde, som består av Gällivare, Pajala och Jokkmokks kommuner. Foto: Jonas Hansson.

 Pajala hälsocentral
Videorummet har döpts till cyberstugan. Foto: Jonas Hansson.

1 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering