Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kostnader och ersättningar inom tandvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I Sverige har vi ett statligt tandvårdsstöd som gäller för alla som har fyllt 24 år och är inskrivna i Försäkringskassan. Det består av ett allmänt och ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Ibland kan man också få tandvård till samma avgift som sjukvård. Den tandvården ersätts av regionen. Om du har frågor om tandvård och kostnader - prata med ditt tandvårdsteam.

Statligt tandvårdsstöd

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla medborgare från 24 år och äldre får ett tandvårdsbidrag i form av ett konto hos Försäkringskassan. Bidraget kan användas som delbetalning för tandvård. Tandvårdsbidraget kan sparas i maximalt två år. 

Bidragets storlek varierar beroende på ålder

 • 24-29 år, 65 år och äldre, 600 kronor
 • 30-64 år, 300 kronor

Ditt konto fylls på med dessa belopp den 1 juli varje år. Det sammanlagda beloppet kan aldrig bli större än två års bidrag.

Högkostnadsskydd

Den andra delen i det statliga stödet är ett skydd mot höga tandvårdskostnader.

 • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.
 • För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor ersätts patienten med halva beloppet av behandlingens referenspris* ( eller halva beloppet av vårdgivarens pris om det är lägre än referenspriset)
 • För kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts patienten med 85 procent av priset, beräknat enligt punkten ovan.

* Referenspriser är det pris staten satt som beräkningsgrund för tandvårdsersättningen.  

Särskilt tandvårdsbidrag

 • Kan ges till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att din tandhälsa kan försämras.
 • Bidraget ger dig 600 kronor per halvår. Perioderna startar den 1 januari och den 1 juli. Bidraget kan inte sparas till nästa period. Däremot kan du spara delar av bidraget och använda flera gånger under samma period.
 • Bidraget kan användas till att betala undersökningar och förebyggande tandvårdsåtgärder. 

Via nedanstående länk kan du läsa mer om det särskilda tandvårdsbidraget och vilka sjukdomar som berättigar till bidraget.

Försäkringskassan

Tandvård till samma avgift som sjukvård - Regionens tandvårdsstöd

Du som

 • har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg
 • har ett beslut om LSS eller lider av vissa sjukdomar/funktionsnedsättningar
 • lider av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
 • behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

kan ha rätt till Region Norrbottens tandvårdsstöd. Det innebär att du får viss tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För Region Norrbottens tandvårdsstöd gäller fritt vårdval så du kan välja att få din tandvård på en privat tandvårdsmottagning eller hos Folktandvården.

Läs mer om tandvårdsstöd på 1177
Avgifter i vården 

Nödvändig tandvård

Du som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller hemtjänst kan ha rätt till så kallad "nödvändig tandvård". Det är i första hand kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om du har rätt till den här delen av tandvårdsstödet och hen utfärdar i så fall ett tandvårdsstödsintyg till dig.

Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård i syfte att behandla smärta och obehag i munnen, säkerställa din tuggförmåga och godtagbar estetik. När du besöker tandvården betalar du endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är du äldre än 85 år är besöket kostnadsfritt. Tandvårdsstödsintyget kan även skrivas ut chef för särskilt boende, ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Om nödvändig tandvård på 1177 Vårdguiden

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Du kan till exempel behöva vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller transplantation, ha extrem tandvårdsrädsla eller grava frätskador på tänderna efter att tidigare ha haft en ätstörningssjukdom. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården. I vissa fall krävs även tillstånd från regionen.

Om tandvård i samband med olika sjukdomsbehandlingar på 1177 Vårdguiden

Tandvård vid långvariga sjukdomar och funktionsvariationer

Den som har vissa långvariga sjukdomar och funktionsvariationer behöver ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen för med sig en ökad risk för tandskador, eller på problem med att sköta munhygienen. Läkarintyg krävs. Intyget ska utfärdas av läkare på en särskild blankett till Stockholms läns landsting, som beslutar om du har rätt till stöd. I så fall får du ett så kallat F-kort som du visar upp när du besöker tandvården.

Om tandvård vid funktionsvariation

Helgjourtaxa

Om du behöver tandvård under helger så kostar det lite extra för Folktandvården. Det innebär att om du söker vård under lördagar, söndagar och storhelger så använder vi oss av en helgjourtaxa. Du betalar då 50 % mer än tandvårdstaxans pris.

Uteblivet besök

Om du inte kommer till ditt bokade besök, kostar det 400 kronor + faktureringsavgift 50 kronor för både vuxna och barn, oavsett orsak till uteblivandet. 

Mer om avbokning

17 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering