Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsolitteracitet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här på sidan hittar du material som beskriver vad hälsolitteracitet är och varför det lägger grunden för en jämlik hälsa. Det är ett material som går att använda för kompetensutveckling både individuellt och tillsammans i grupp.

Begreppet hälsolitteracitet innefattar förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja hälsa.

Film om hälsolitteracitet

I inledningen finns en kort intervju med Josefin Wångdahl, 3 min. Sedan följer hennes föreläsning på cirka 35 minuter.

I mitten av föreläsningen ställer Josefin två frågor till åhörarna, och då kan filmen stoppas och reflektionstid läggas in.

  1. Vad kan begränsad hälsolitteracitet leda till inom ditt verksamhetsområde?
  2. Vilka hinder och svårigheter kan en person med begränsad hälsolitteracitet möta inom ditt verksamhetsområde?

I slutet av föreläsningen upprepar hon fråga 1 och 2, och lägger även till fråga 3:

  1. Hur skulle man kunna göra det lättare för personer med begränsad hälsolitteracitet inom ditt verksamhetsområde?

Det finns alltså tillfälle att pausa för reflektion både i mitten och i slutet av filmen.

OBS! Filmen har spelats in under Trygghetskonferensen i Luleå den 14 april 2016 och speglar det aktuella forskningsläget vid den tiden.

Bildspelet

Bildspelet visas i filmen och det finns också tillgängligt här på sidan. Det kan fungera som ett komplement till filmen så att en grupp tillsammans kan repetera och diskutera innehållet. Det kan också visas separat och användas för att sprida information till fler grupper om hälsolitteracitet.

Checklistorna

Checklistorna är framtagna av Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad och de erbjuder tips om hur det går att börja arbeta med hälsolitteracitet. De är också enkla verktyg som kan hjälpa i vardagen och i mötet med människor.

En webbplats om hälsolitteracitet

Både i checklistorna och i Josefin Wångdahls bildspel finns hänvisning till en svensk sajt om hälsolitteracitet:

www.halsolitteracitet.se

Där finns ännu fler verktyg; exempelvis korta animerade filmer om hälsolitteracitet, utländska inspelningar med patienter som lider av bristande hälsolitteracitet och en kort film som beskriver en enkel kommunikationsmetod som heter ”Teachback” – en metod som bidrar till bättre patientsäkerhet. 

25 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Begreppet hälsolitteracitet innefattar förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja hälsa.

Kontakt

Joanna Hansson
Telefon: 0920-28 43 83
Mobil: 070-547 80 29
E-post: joanna.hansson@nll.se