Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Let's gå - trampa på!

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

För andra året i rad samarbetar Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och kommuner i Norrbotten för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga.

År 2020 deltar Arjeplog, Gällivare, Kiruna, Luleå, Övertorneå, Överkalix, Haparanda, Kalix, Piteå och Jokkmokk.

I dessa kommuner får alla hushåll med elever i årskurs två och fem ett utskick med uppmaningen att välja aktiva transporter till skola och fritidsaktiviteter framför att åka bil. Utskicket görs av Folkhälsocentrum, Region Norrbotten tillsammans med Luleå tekniska universitet med mål att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga.

Lets gå, trampa på

Det är skolchefen i varje kommun som har möjlighet att anmäla kommunens deltagande. Eftersom Regionen beställer adresser kommunvis är det inte möjligt för enskilda skolor/lärare att anmäla sig.

Om effekter och möjligheter med Aktiva transporter

Utskicket består av en folder samt två nyckelringar. En till föräldrarna och en till barnet. Utskicket till hushållen görs i september. I september/oktober kan lärare som arbetar med konceptet i undervisningen beställa och dela ut reflexer till barn och föräldrar för att orka hålla i och ut när temperaturen sjunker och höstmörkret kryper inpå.

Lets gå trampa på

Foldern

Logotyp tillväxtverket, finansiering
Insatsen är en del av projektet Vägar till hållbar utveckling och medfinansieras av Tillväxtverket.

Varför

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet, i gymnasiet 74 procent. Ökad fysisk aktivitet förbättrar hälsan, skolresultat och arbetsklimat i klassrummet.

Förutom en bättre fysisk hälsa har Aktiva transporter dessutom visat sig kunna bidra till förbättrad inlärning och förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap i grannskapet och klassrummet, ökad självständighet och personlig utveckling och en känsla av stolthet över att både klara av att
ta sig själva, men också över att ha bidragit till en bättre miljö.

Vägen är upptrampand

Utskicket är inspirerat av projektet Aktiva skoltransporter som är framarbetat av Luleå tekniska universitet och testat och idag breddinfört i Luleå kommun under namnet Jag tar mig framåt. Stort tack till Luleå tekniska universitet och Luleå kommun som banat väg och nu erbjuder andra möjlighet att nyttja deras erfarenheter och verktyg.

Läs mer om LTU:s arbete med Aktiva skoltransporter

Läs mer om Luleå kommuns arbete med Jag tar mig framåt

Vad innebär det att delta?

Det väljer kommunen själv! Utskicket bekostas och genomförs av Region Norrbotten så de kommuner som önskar behöver bara avvakta att det görs. Utskicket fungrar självständigt. Förhoppningsvis väljer de flesta som deltar att förstärka effekten av utskicket genom att uppmuntra lokala skolhuvudmän att arbeta med konceptet i undervisningen.

Kampanjmaterial för skolhuvudmän och lärare

Följande material finns tillgängligt för lärare och skolhuvudmän. Om inget annat framgår finns materialet samlat på www.ltu.se/aktivaskoltransporter

Uppföljning

Utvecklingen av den fysiska aktiviteten bland länets barn och unga följs årligen upp på skol- och kommunnivå via Norrbottens elevhälsosamtal. Läs mer om Norrbottens elevhälsosamtal på www.norrbotten.se/elevhalsa.

Bakgrund

Let's gå - Trampa på är en av totalt 118 insatser som Region Norrbotten tagit fram för att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi. Läs mer om Norrbottens folkhälsostrategi och arbetet med att förverkliga den.

Presentation om Region Norrbottens engagemang i Aktiva skoltransporter

Deltagande kommuner år 1 (2019) var Arejplog, Gällivare, Haparanda, Kalix och Luleå.

 

 

 

8 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer information:

Let's gå - trampa på

Joanna Hansson
Strateg vid folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Tel: 0920-28 43 83

Aktiva skoltransporter

Anna-Karin Lindqvist
Lektor Luleå tekniska universitet
Tel: 0920-49 39 86

Jag tar mig framåt (Luleå kommun)

Se kontaktuppgifter på www.lulea.se/jagtarmigframat