Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Let's gå - trampa på 2022!

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Lets gå - Trampa på genomförs ett fjärde år. Vilka kommuner vill vara med 2022?

Lets gå, trampa på

Lets gå - Trampa på är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet  samt kommuner i Norrbotten för att öka den fysiska aktivteten bland barn och unga. Tanken var att 2021 skulle vara sista året men då det kommer signaler om att stillasittandet ökat under pandemin så förlängs satsningen. 

Regionen avser utvärdera satsningen i samband med utskicket i augusti.  

År 2021 deltog Arejplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå .

Vad innebär det att delta?

I de kommuner som anmäler sig får hushåll med elever i årskurs två och fem ett utskick med uppmaningen att välja aktiva transporter till skola och fritidsaktiviteter framför att åka bil.

Utskicket är självspelande och kostar inte kommunen något så de som önskar behöver bara avvakta att det genomförs. Många utbildningsförvaltningar väljer dock att försstärka effekten av utskicket genom att samtidigt arbeta med aktiva transporter i undervisningen under några veckor. Här kan du ta del av hur Luleå kommun arbetat med aktiva transporter i ett av sina ämnen.

Det är skolchefen i varje kommun som har möjlighet att anmäla kommunens deltagande. Här kan du som beslutsfattare ta del av effekterna av aktiva transporter. Eftersom adresser beställs kommunvis är det inte möjligt för enskilda skolor/lärare att anmäla sig.

Lets gå trampa på

Utskicket består av en folder samt två nyckelringar. En till föräldrarna och en till barnet. Utskicket till hushållen görs i månadskiftet augusti/september. I september/oktober kan lärare som arbetar med konceptet i undervisningen beställa och dela ut reflexer till barn och föräldrar för att orka hålla i och ut när temperaturen sjunker och höstmörkret kryper inpå. Mer information om detta och annat hittar du på LTU:s hemsida

Folder
Informationssida på LTU. Aktiva transporter 2.0 i samarbete med Region Norrbottenwww.ltu.se/aktivaskoltransporter

Förfrågan om deltagande skickas till länets kommunala skolchefer i mitten på februari 2022.

Varför

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 73 procent som inte når målet, i gymnasiet 78 procent. Av de barn som uppnådde rekommendationen 2020/2021 uppgav 70 % att de gick/cyklade till skolan en stor del av året.

Mer skärmtid och stillasittande under pandemin

Under pandemiläsåret 2020-2021 noteras en minskning av andelen elever som når rekommenderade 60 minuter/dag i alla årsurser jämfört med åren 2017-2020. En markant ökning av skärmtid noteras särskilt hos flickor i årskurs 7 med 9 procentenheter och för både flickor och pojkar i gymnasiet med 10 procentenheter. Läs mer i årets elevhälsorapport, Skolelelevers hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2020/2021.

Positiva effekter märks i klassrummet

Förutom en bättre fysisk hälsa har Aktiva transporter dessutom visat sig kunna bidra till förbättrad inlärning och förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap i grannskapet och klassrummet, ökad självständighet och personlig utveckling och en känsla av stolthet över att både klara av att
ta sig själva, men också över att ha bidragit till en bättre miljö.

Vägen är upptrampand

Lets gå trampa på

Utskicket är inspirerat av projektet "Aktiva skoltransporter" som är framarbetat av Luleå tekniska universitet och testat och idag breddinfört i Luleå kommun under namnet Jag tar mig framåt. Stort tack till Luleå tekniska universitet och Luleå kommun som banat väg och nu erbjuder andra möjlighet att nyttja deras erfarenheter och verktyg.

Läs mer om LTU:s arbete med Aktiva skoltransporter

Läs mer om Luleå kommuns arbete med Jag tar mig framåt

Marknadsföringsmaterial

Mycket material är framtaget för att informera om satsningen för elever, föräldrar och intresserad allmänhet men också för skolor/lärare som vill arbeta med konceptet i undervisningen. Allt finns samlat på  www.ltu.se/aktivaskoltransporter

Tid- och aktivitetsplan 2022

  • Region Norrbotten skickar ut förfrågan (jan/feb) om deltagande till kommunal skolchef och folkhälsoansvarig tjänsteperson.
  • Informationsmöte 1: den 22 april 0830-0915. Information om projektet samt process och tidplan för 2022. Kontakta joanna.hansson@norrbotten.se för möteslänk.
  • Sista anmälningsdag 10 juni. Anmälan via mail av skolchef och/eller folkhälsoansvarig tjänsteperson. 
  • Informationsmöte 2: 26 aug 0830-0915 för anmälda kommuner inför utskick. Tidplan och process inför utskicket. Kontakta joanna.hansson@norrbotten.se för möteslänk. 
  • De kommuner som önskar marknadsför satsningen lokalt. Affischer, filmer banners för tryck och webb finns på www.ltu.se/aktivaskoltransporter
  • Regionen bekostar och genomför utskicket.
  • Vissa kommuner väljer att bara genomföra utskicket. Inget annat. Andra kommuner (skolförvaltningar) väljer att förstärka effekten genom att arbeta med aktiva tranpsorter i undervisningen under ett par till tre veckor.

Eventuella förändringar av sätt att transportera sig samt grad av fysisk aktivitet följs årligen upp i Norrbottens elevhälsoenkät vilket medger uppföljning både på lokal och regional nivå.

Anmälan

Skolchefen eller kommunens folkhälsosamordnare (eller motsvarande) meddelar intresse senast 10 juni till joanna.hansson@norrbotten.se

Mer information/kontakt:

Eventuella frågor besvaras av:

Joanna Hansson
Strateg vid folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Tel: 0920-28 43 83

Anna-Karin Lindqvist
Lektor Luleå tekniska universitet
Tel: 0920-49 39 86

Bakgrund

Let's gå - Trampa på är en av totalt 118 insatser som Region Norrbotten tagit fram för att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi. Läs mer om Norrbottens folkhälsostrategi och arbetet med att förverkliga den.

Presentation om Region Norrbottens engagemang i Aktiva skoltransporter 

4 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer information:

Let's gå - trampa på

Joanna Hansson
Strateg vid folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Tel: 0920-28 43 83

Aktiva skoltransporter

Anna-Karin Lindqvist
Lektor Luleå tekniska universitet
Tel: 0920-49 39 86

Jag tar mig framåt (Luleå kommun)

Se kontaktuppgifter på www.lulea.se/jagtarmigframat