Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Let's gå - trampa på!

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under tre år (2019-2021) samarbetar Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och kommuner i Norrbotten för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga.

Lets gå, trampa på  

En förfrågan skickas från folkhälsocentrum, Region Norrbotten till länets kommunala skolchefer i mitten på februari 2021.

 

I de kommuner som anmäler sig får hushåll med elever i årskurs två och fem ett utskick med uppmaningen att välja aktiva transporter till skola och fritidsaktiviteter framför att åka bil. Utskicket görs av Folkhälsocentrum, Region Norrbotten tillsammans med Luleå tekniska universitet med mål att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga.

Det är skolchefen i varje kommun som har möjlighet att anmäla kommunens deltagande. Eftersom Regionen beställer adresser kommunvis är det inte möjligt för enskilda skolor/lärare att anmäla sig.

Lets gå trampa på

Utskicket består av en folder samt två nyckelringar. En till föräldrarna och en till barnet. Utskicket till hushållen görs i månadskiftet augusti/september. I september/oktober kan lärare som arbetar med konceptet i undervisningen beställa och dela ut reflexer till barn och föräldrar för att orka hålla i och ut när temperaturen sjunker och höstmörkret kryper inpå.  

Folder
Informationssida på LTU. Aktiva transporter 2.0 i samarbete med Region Norrbotten

Varför

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet, i gymnasiet 74 procent. Ökad fysisk aktivitet förbättrar hälsan, skolresultat och arbetsklimat i klassrummet.

Förutom en bättre fysisk hälsa har Aktiva transporter dessutom visat sig kunna bidra till förbättrad inlärning och förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap i grannskapet och klassrummet, ökad självständighet och personlig utveckling och en känsla av stolthet över att både klara av att
ta sig själva, men också över att ha bidragit till en bättre miljö.

Vägen är upptrampand

Lets gå trampa på

Utskicket är inspirerat av projektet "Aktiva skoltransporter" som är framarbetat av Luleå tekniska universitet och testat och idag breddinfört i Luleå kommun under namnet Jag tar mig framåt. Stort tack till Luleå tekniska universitet och Luleå kommun som banat väg och nu erbjuder andra möjlighet att nyttja deras erfarenheter och verktyg.

Läs mer om LTU:s arbete med Aktiva skoltransporter

Läs mer om Luleå kommuns arbete med Jag tar mig framåt

Vad innebär det att delta?

Utskicket är kostar inte kommunen något så de som önskar behöver bara avvakta att det görs. Förhoppningsvis väljer de flesta som deltar att förstärka effekten av utskicket genom att arbeta med aktiva transporter i undervisningen.

Marknadsföringsmaterial

Mycket material är framtaget för att informera om satsningen lokalt men också för skolor/lärare som vill arbeta med konceptet i undervisningen. Exempelvis:

 • Inspirations film att visa på föräldramöten och skicka med i ev. nyhetsbrev
 • Inspirationsfilm för lärare - Information om att arbeta med aktiva transporter i undervisningen.
 • Affisch A4, Affisch A3 att skriva ut och hänga upp
 • Webbanner för hemsida/tryck i lokala annonsblad

Allt finns samlat på  www.ltu.se/aktivaskoltransporter

Hur görs detta

 • Region Norrbotten bekostar och hanterar utskicket.
 • Regionen skickar information till skolchef och folkhälsosamordnare (eller motsvarande) i respektive kommun.
 • Region Norrbotten informerar länets elevhälsa den 24 februari
  Kommunen ansvarar för lokal marknadsföring framförallt mot den egna lärarkåren (frivilligt)

Eventuella förändringar av sätt att transportera sig samt grad av fysisk aktivitet följs årligen upp i Norrbottens elevhälsoenkät vilket medger uppföljning både på lokal och regional nivå.

Anmälan

Skolchefen eller kommunens folkhälsosamordnare (eller motsvarande) meddelar intresse senast 10 juni till joanna.hansson@norrbotten.se

Tid- och aktivitetsplan 2021

 • 16 april 0830-0915 Informationsträff 1  för intresserade kommuner. Önskar du delta? Kontakta joanna.hansson@norrbotten.se, 0920-284 383.
 • 10 juni deadline för anmälan maila joanna.hansson@norrbotten.se
 • 20 aug 0830-0915 informationsträff 2 med deltagande kommuner
 • Månadsskiftet aug/sept utskick till hushåll i anmälda kommuner
 • September: erbjudande till deltagande skolor/klasser att beställa reflexer

Mer information/kontakt:

Eventuella frågor besvaras av:

Joanna Hansson
Strateg vid folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Tel: 0920-28 43 83

Anna-Karin Lindqvist
Lektor Luleå tekniska universitet
Tel: 0920-49 39 86

Foldern

 

Logotyp tillväxtverket, finansiering
Insatsen är en del av projektet Vägar till hållbar utveckling och medfinansieras av Tillväxtverket.

Bakgrund

Let's gå - Trampa på är en av totalt 118 insatser som Region Norrbotten tagit fram för att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi. Läs mer om Norrbottens folkhälsostrategi och arbetet med att förverkliga den.

Presentation om Region Norrbottens engagemang i Aktiva skoltransporter 

11 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer information:

Let's gå - trampa på

Joanna Hansson
Strateg vid folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Tel: 0920-28 43 83

Aktiva skoltransporter

Anna-Karin Lindqvist
Lektor Luleå tekniska universitet
Tel: 0920-49 39 86

Jag tar mig framåt (Luleå kommun)

Se kontaktuppgifter på www.lulea.se/jagtarmigframat