Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Psykisk hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Frånvaro av psykisk hälsa, psykisk ohälsa, har blivit den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Under ett år drabbas en miljon svenskar - nästan 20 procent av arbetskraften – av psykisk ohälsa. En av fem som förvärvsarbetar uppger problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar.

Händer med blomma

De rent ekonomiska kostnaderna uppgår till ca 3% av Sveriges BNP, medan de mänskliga kostnaderna är omätbara. Detta gör att främjande av psykisk hälsa är en av vår tids stora välfärdsutmaningar. Arbete med att främja psykisk hälsa ingår inte i de elva övergripande nationella målen för folkhälsa, men är något som har utvecklats till ett eget område för arbete med folkhälsa i Norrbottens län

De ungas psykiska hälsa har försämrats kraftigt sedan 90-talet. I åk 1 på gymnasiet skattar 16% av flickorna och 4% av pojkarna i länet att de oftast känner sig ledsna och nedstämda. För de unga kvinnorna visar självmorden en ökande trend i länet, vilket skiljer sig från landet i övrigt. I de äldre åldrarna är det männens självmord som oroar.

På den här sidan kan du hitta länkar till bra information gällande psykisk hälsa och ohälsa, och till det arbete vi bedriver för att främja den psykiska hälsan. Läs gärna även under de andra sidorna om levnadsvanor, allt hör ihop och grundläggande hälsosamma levnadsvanor är både effektivt för att förebygga psykisk ohälsa och får den som redan drabbats att må bättre.

16 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering