Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Rätten till frihet från våld

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relation är vanligt och många barn och vuxna har erfarenhet av det.

Förutom att en våldsutsatthet innebär lidande kan det påverka hälsa både på kort- och långsikt. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att upptäcka våld och ge stöd och hjälp till de som blivit utsatta.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå att göra något den vill"

Våga fråga om våld

Våld kan påverka hälsan, att utsättas för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld kan öka risken på kort och/eller lång sikt för olika former av psykisk och fysisk ohälsa. Kunskapen om våldets omfattning, mönster och konsekvenser är nödvändigt för alla yrkesgrupper som möter våldsutsatta. Ett bra omhändertagande och bemötande med uppföljande stöd kan vara avgörande för att den våldsutsatta för att kunna förändra sin situation. Många våldsutsatta berättar inte spontant om våldet. Det är därför viktigt att personal vågar fråga om våld.

Myndigheternas gemensamma ansvar

Olika myndigheter/organisationer i samhället har olika uppdrag och ansvarsområden kring våld i nära relationer/ hjälp till våldsutsatta. Ett gemensamt uppdrag är att samverka med varandra för att den våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd.
Här hittar du information om hur hälso- och sjukvården samt tandvården arbetar med våldsutsatta patienter

16 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering