Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Kontaktperson

Maya Bergström Wuolo, Folkhälsoplanerare
Telefon: 072-520 44 93
E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Region Norrbotten verkar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande del av den allmänna hälsan och välbefinnandet under människans hela liv, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Samspelet mellan strukturella, biologiska och individuella faktorer avgör förutsättningarna för den sexuella och reproduktiva hälsan. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. För att uppnå en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa behöver således sexuella och reproduktiva rättigheter utgöra grunden.

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet som inbegriper tillgång till vård, service och kunskap, så att var och en kan ta ansvar för sin sexuella hälsa. Alla har rätt att fritt hitta och uttrycka sin sexuella identitet, sexuella attraktion och sexuella praktik utan att utsättas för tvång eller diskriminering. SRHR inbegriper även rätten att slippa situationer och åtgärder som försämrar hälsan.

Ett SRHR-perspektiv i vården innebär att i prevention, vård och behandling utgå från individen som rättighetsbärare. 

Vad står SRHR för?

Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård. Sexuell hälsa kan i enlighet med WHO:s definition beskrivas som "ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten" – vilket inte bara innebär avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld.

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiv hälsa kan i enlighet med WHO:s definition beskrivas som:

Möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom
Förmåga till fortplantning
Frihet att planera sitt barnafödande
Tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering
Tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn.

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna. Det innebär att människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, sexualitet och ålder har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Detta utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar och våld. 

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma. Dit hör även tillgång till preventivmedel samt till sexuell upplysning och utbildning. 

Region Norrbottens arbete med SRHR

Region Norrbottens strategiska arbete för att tillsammans med andra aktörer främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bygger bland annat på externa och interna nätverk inom området.

Region Norrbottens interna grupp för sexuell hälsa består av:

 • smittskyddsläkare
 • smittskyddssköterska
 • smittskyddssekreterare
 • venerolog
 • specialistläkare obstetrik och gynekologi
 • barnmorska ungdomsmottagning
 • samordningsbarnmorska mödrahälsovård
 • ST-läkare infektion och lab
 • samordnare för ungdomsmottagningar 
 • folkhälsostrateg med sakområde SRHR. 

Gruppens syfte är att ha ett samlat grepp om Region Norrbottens arbete med SRHR, vara sakkunniga på området samt genom sina kanaler hämta in och kommunicera ut behov och information inom området.

Region Norrbotten driver tillsammans med Västerbottens läns landsting, Region Jämtland/Härjedalen samt Region Västernorrland ett antal projekt inom SRHR riktade till risk- och extra utsatta grupper inom området. Detta nätverk går under benämningen Kunskapsnätverket SRHR norr och innefattar ett nära samarbete mellan regionerna.

27 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering