Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Verktygsbanken för elevhälsosamtal

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här kan du som genomför elevhälsosamtal hitta informationsmaterial och andra verktyg att skriva ut/ beställa för att ge till de elever då behov konstaterats i elevhälsosamtalet.

Allmän information

Plug-In, ett verktyg för minskad frånvaro
Huvudvärk barn och unga - Information från skolhälsovården
Huvudvärk hos barn och tonåringar-1177 vårdguiden
Mindfullness i vardagen- Övningar 1177 vårdguiden
Triggerpunkter huvudvärk- Bilder nätet
Prata om spel
Anhörigbok-En bok för dig som har en familjemedlem i fängelse eller häkte
Kunskapsöversikt- Barn med frihetsberövade föräldrar
Hur man gör en PowerPoint presentation

Min må bra-plan

MI-Motiverande samtalsteknik i mötet med eleven
Må bra-plan
Vad vill du prata om?

Sömn

Sömnkort (pdf) - För utskrift eller beställ från Folkhälsocentrum.
Sömnbok (pdf) - För utskrift.
Insomnia Severity Index - Instrument för att kunna bestämma graden av sömnsvårigheter
Pittsburgh Sleep Quality Index - Instrument för att kunna bestämma graden av sömnsvårigheter

Hälsosamma matvanor

Vänd på vanorna, förbättra matvanor hos barn och unga - Samlingssida med broschyrer, affischer samt utbildningsmaterial.
Vänd på vanorna (Other languages)
Bra mat för barn 2-17 år - Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket - Senaste information om kost.
Rapport om bra livsmedel för barn 2-17 år (pdf) - För utskrift.
Webbutbildning för insatser mot ätstörningar
Hitta ditt sätt- För utskrift i A3 ändra anpassad skala till 141% och välj A3.

Fysisk aktivitet och rörelse

Fakta- och kunskapsunderlag för skolsköterskan.

Kunskapsstöd för bättre hälsa hos ungdomar 
FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och ungdomar
FYSS kapitel om fysisk aktivitet för barn och ungdomar (pdf)
Skaka loss med Tryggve och Joy- Rörelseschema för barn att ladda ner.
Jag tar mig framåt- Aktiva skoltransporter
Starka ben hela livet- Syftet med broschyren är att sprida kunskap om att en av de viktigaste livsstilsfaktorerna som reglerar benmassa är fysisk aktivitet under unga år. Använd gärna materialet vid föräldraträffar osv.

Alkohol, narkotika, doping och tobak

Tobaksfri Duo - Samlingssida för Tobaksfri Duo.Drugsmart, information om alkohol och andra droger
Fakta om tobak - Tobaksfakta.
Om tobak, Du bestämmer själv (Videoklipp Youtube)

Våld

Film om Stopp min kropp, åk 3 Umeåskola (Videoklipp Youtube)Nätsmart handbok, skydda barn från övergrepp - Rädda Barnen.Jag vill veta, om dina rättigheter vid brott - Brottsoffermyndigheten, informationssida för barn och unga om barns rättigheter vid brott.
Bok i bilder om våld - Brottsoffermyndigheten, för särskola och lågstadium.Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Något har hänt, handbok för att stötta barn som upplevt svåra händelser
Hedersförtryck.se - Samlingssida med information, filmer och kommunikationsverktyg om hedersrelaterat våld, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap samt HBTQ.
Våga fråga kort (pdf) - Lathund för frågor om våld till barn.
Sexualbrott mot barn på nätet- Föreläsning för dig som möter barn och unga i ditt arbete. Föreläsningen finansieras via projektet "Ung på nätet".

Psykisk hälsa och suicid prevention

Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever (pdf)
Stödmaterial till föräldrar om tecken på att må psykiskt dåligt (pdf)
Stödmaterial till skolan efter ett självmord eller självmordsförsök (pdf)Flyktingars psykiska hälsa (Filmer)
Umo, ungdomsmottagning på nätet 
WHO - I hade a black dog - Youtubeklipp om depression.
Pojken som föll och mannen som hjälpte honom upp igen - Youtube film för vuxna om den balansgång vi måste våga oss på för att se, fånga upp och hjälpa de barn som visar tecken på att inte må bra.
Ångesttrappan - Strategier att hantera ångest
Bordspratare lathund suicidprevention- För utskrift
Webbutbildning om självskadebeteende

Mobbning

Lennart Bång - Stå upp för de tysta - Youtubeklipp
Friends - Osynlig - Youtubeklipp
Unga på nätet - Youtubefilm som lyfter fram den digitala vardag som ungdomar har att hantera. Filmen kan användas i utbildningssyfte av lärare eller andra vuxna som vill jobba med ungas vardag på nätet
Manual till filmen unga på nätet - Manual till filmen Unga på nätet som du som vuxen kan använda som stöd och diskussionsunderlag när du visar filmen för unga

Sexuell hälsa

Gratis kondomer
Umo, ungdomsmottagning på nätet
Endometrios- Stöd och information från Socialstyrelsen. Film, affisch och broschyr finns att ladda ner
Nästan allt om sex i Sverige - Youtube film, trailer
Sluta tafsa - Film SVT Play
Sluta tafsa- Trailer, bra underlag för diskussion för de äldre eleverna

Munhälsa

Borsta tänderna med fluor (pdf) - På flera språk

26 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontaktuppgifter

Joanna Hansson
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se
Telefon: 0920-28 43 83
Mobil: 070-547 80 29
Arbetsuppgifter: Kontaktperson för länets elevhälsa, hälsosamtalet i skolan