Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Om folkhälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den globala hälsoutvecklingen har genomgått drastiska förändringar på några få decennier, i både fattiga och rika länder. Kroniska sjukdomar som cancer, hjärt- och lungsjukdomar, kroniska luftvägssjukdomar och typ 2 diabetes ökar snabbt och har ersatt infektionssjukdomar, undernäring och mödra- och barndödlighet som den vanligaste globala dödsorsaken.

Undvikbar ohälsa

Kroniska sjukdomar ökar snabbt och utgör idag 90% av dödsorsakerna i Sverige. Många kroniska sjukdomar kan kopplas till de fyra levnadsvanorna, tobaksrökning, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Då kallas de livsstilssjukdomar. Gemensamt för livsstilssjukdomar är att de går att förebygga. Enligt WHO skulle förändrade kostvanor, fysisk aktivitet och rökstopp minska förekomsten av:

 • Hjärtinfarkt med 80%
 • Typ 2-diabetes med 90%
 • Cancer med 30%

Svenska levnadsvanor

Enligt folkhälsomyndigheten hade omkring hälften av alla svenska kvinnor och tre av fyra män (16-84 år) en ohälsosam levnadsvana 2013. Var tredje man och var fjärde kvinna hade flera ohälsosamma levnadsvanor.

Ohälsosamma levnadsvanor, 2013 (16-84 år), Folkhälsomyndigheten, Sverige
En person kan ha flera ohälsosamma levnadvanor.

Andel med
ohälsosam
vana

  Män  Kv
Daglig rökning 11%  11%
Riskabla alkoholvanor 19%  12%
Otillräcklig fysisk aktivitet (rör sig mindre än 30min/dag) 33%  36%
Ohälsosamma matvanor (att äta frukt och grönt 1-3 ggr/dag) 33%  17%
Källa: Barbro Holm Ivarsson, Sjukdomsförebyggande metoder, 2014

 

Ohälsa kostar på

Ohälsosamma levnadsvanor är inte bara ett problem för den enskilda individen utan en påfrestning på hela samhällsapparaten. Tobaksbruk, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor kostade det svenska samhället minst 55 miljarder kronor 2011 (Folkhälsomyndigheten).

Folkhälsoåtgärder med starkt vetenskapligt stöd

Åtgärder med starkast evidens/kostnadseffektivitet. (Regional committe, Health 2020, European policy framwork supporting action acress government and society for helth and well-being 2012.)

Tobak
 1. Höga priser på tobak
 2. Lagstiftning om tobaksfria miljöer
 3. Informera genom hälsovarningar på tobakspaketen och genomföra kampanjer
 4. Förbjuda reklam och marknadsföring av tobak
Alkohol
 1. Begränsa tillgängligheten till alkohol
 2. Begränsa eller förbjuda alkoholreklam och marknadsföring
 3. Höga priserna på alkohol
Kost och fysisk aktivitet
 1. Minska saltintaget
 2. Ersätta transfetter med fleromättade fetter
 3. Genomföra kampanjer för att öka medvetenheten om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Små förändringar - stora effekter

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete lönar sig. I en studie vad en mindre minskning av dagligt tobaksbruk, bland befolkningen (18-84 år) i Stockholmsområdet kunde stora besparingar konstateras. En minskning med en procent besparade landstinget 23 miljoner, Stockholms kommuner 12 miljoner och sjukförsäkringen 38 miljoner (Johansson & Feldman, 2013).

Andra studier visar på tydliga motiv för företagare att minska tobaksbruket bland anställda. Enligt folkhälsoinstitutet (2010) sparar företaget 45 000kr/år och rökare. Summan baserar sig på en medellön av 25 800 kronor, åtta dagars extrafrånvaro per år och två extra pauser per dag (Folkhälsoinstitutet 2010).

Motsvarande siffra för en enprocentig minskning av riskbruk av alkohol besparar landstinget 5 miljoner, kommunerna 13 miljoner samt sjukförsäkringen 33 miljoner (Johansson & Feldman, 2013).

23 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering