Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsa på lika villkor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och hur hälsan i befolkningen utvecklas över tid.

Hälsa på lika villkor

Undersökningen görs vartannat år i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och deltagande regionerna. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.

2022 skickades inbjudan till undersökningen ut till totalt 350 000 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige.

Extra urval

Vart fjärde år deltar Norrbotten med ett extra urval, det vill säga att extra många inbjudningar till att delta i undersökningen skickas ut. Det skedde senast 2022 då 22 500 norrbottningar fick undersökningen.

Syftet med det extra urvalet är att få ett bättre underlag för beslut om insatser och åtgärder på regional och lokal nivå som kan påverka folkhälsan, och därmed skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Pandemin

Genom enkäten kan Region Norrbotten och Folkhälsomyndigheten följa hur folkhälsan utvecklas och olika faktorer som påverkar hälsan. Därför finns det frågor i enkäten som rör hur man upplever sin hälsa, rökning och fysisk aktivitet, men även om ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang. Även pandemin berörs i vissa frågor.

Resultaten från den senaste undersökningen presenteras under hösten 2022.

25 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering