Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så bidrar regionala nivån till förverkligandet av strategin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen tog under 2018 fram en gemensam regional handlingsplan för att bidra till ett mer systematiskt arbete och regionalt stöd, inom de områden som strategin pekar ut som särskilt viktiga för befolkningens hälsa.

Regional handlingsplan - så bidrar tre regionala aktörer

Den regionala handslingsplanen är antagen av Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten. Handlingsplanen beskriver med vilka insatser aktörerna bidrar till en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa på lokal och regional nivå. 

Insatserna är framtagna utifrån de områden som Norrbottens folkhälsostrategi pekar ut som särskilt betydelsefulla för befolkningens hälsa. Genom att skapa en positiv utveckling inom de utpekade områdena nås det övergripande folkhälsomålet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

  • Delmål 1: Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer jämlikt och jämställt 
  • Delmål 2: Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda
  • Delmål 3: Normer och värderingar som främjar en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa ska stärkas 
  • Delmål 4: Alla kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folkhälsa

Handlingsplanen omfattar perioden 2018-2022. En ny regional handlingsplan ska tas fram för mandatperioden 2022-2026.

Regional handlingsplan

Region Norrbottens handlingsplan - så bidrar regionen

Under 2018 har Region Norrbotten tagit fram en handlingsplan som beskriver 118 åtgärder organisationen ska vidta, ibland själv och ibland tillsammans med någon annan, för att bidra till att främja hälsa. Det vill säga på vilket sätt Region Norrbotten ska verkställa de mer övergripande insatser som slagits fast i den regionala handlingsplan som beskrivs ovan.

Regionens handlingsplan är framtagen i samarbete med tjänstemän och politiker i kommuner, regionala och statliga organisationer, näringsliv och idéburen sektor. 

Region Norrbottens handlingsplan - 118 åtgärder för förbättrad hälsa I

Regionens hälsofrämjande och förebyggande insatser tar avstamp i de fyra områden som folkhälsostrategin pekar ut som särskilt betydelsefulla för att förbättra folkhälsan och göra den mer jämlik och jämställd.

Utmärkande för Regionens egna handlingsplan är att den också består av insatser för att tillmötesgå det åttande nationella folkhälsomålet, att skapa en jämlik och mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. En mer jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård är inte ett utav de regionalt prioriterade områdena men naturligtvis ändå vägledande för Region Norrbotten som huvudansvarig för länets hälso- och sjukvård. 

1 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering