Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsosamtal ger positivt resultat

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Två svenska forskargrupper har visat att det är möjligt att minska insjuknandet i hjärtinfarkt och förhindra förtida död genom ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete.

Studierna har undersökt de långsiktiga effekterna av två befolkningsinriktade preventionsprogram i primärvården, Västerbotten Interventionsprogram, VIP (Västerbottens Hälsoundersökningar) och Sollentunaprojektet i Stockholm.

Studie i Västerbotten

I Västerbotten har alla 40- 50-och 60-åringar erbjudits hälsoundersökning och hälsosamtal sedan 1990.

I den aktuella uppföljningen efter 17 år som omfattade 1 054 60 personår kunde man visa att den totala dödligheten bland kvinnor i Västerbotten minskat med 12,1 % jämfört med Sverige som helhet. Motsvarande siffra för män var 7,8 %.

Författarna beräknade att 587 förtida dödsfall har förhindrats. I absoluta tal förhindrades fler dödsfall bland personer med kort eller medellång utbildning jämfört med personer med lång utbildning.

När enbart deltagare i hälsoundersökningarna jämfördes med riket visades att den totala dödligheten bland kvinnor hade minskat med 35,6 % och bland män med 32,4 %.

Länk till studien: Impact of a combined community and primary care prevention strategy on all-cause and cardiovascular mortality: a cohort analysis based on 1 million person-years of follow-up in Västerbotten County, Sweden, during 1990–2006

Studie i Sollentuna

Sollentuna projektet följdes upp 2010 efter drygt 20 år och omfattade alla som bodde i Stockholm under åren 1987-2010. Under den aktuella perioden minskade insjuknandet i hjärtinfarkt mer bland kvinnor i Sollentuna (-22 %) jämfört med övriga Stockholm (-7 %).  

En minskning visades även bland männen men skillnaden (-6 %) var inte statistiskt signifikant. Resultaten visade också på icke signifikant lägre dödlighet i hjärtinfarkt bland både kvinnor (-9 %) och män (-14 %) i Sollentuna jämfört med Stockholm som helhet.

I Sollentunaprojektet erbjöds alla patienter på tre vårdcentraler en hälsoundersökning under åren 1988-1993. Patienter med minst en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom fick sedan individuell rådgivning om livsstil av läkare eller sjuksköterska och hade också möjlighet att delta i gruppaktiviteter för att få stöd att sluta röka, gå ner i vikt och öka fysisk aktivitet. Samarbete med om en lokal idrottsförening inleddes genom fysisk aktivitet på recept, FaR.

Under 17 år erbjöds också öppna föreläsningar till patienter och deras familjer. Även olika insatser riktade till kommunen, förskola, skola, tandvård, föreningar och matbutiker ingick i projektet. 

Länk till studien: Time Trends in Incidence and Mortality of Acute Myocardial Infarction, and All-Cause Mortality following a Cardiovascular Prevention Program in Sweden

5 september 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering