Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så verkställer Region Norrbotten folkhälsostrategin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På den här sidan kan ni följa Region Norrbottens arbete med att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi. Arbetet tar sin utgångspunkt i Regionens insatslista med 118 hälsofrämjande aktiviteter som idag utgör kärnan i organisationens hälsofrämjande arbete.

Regionens lista (118p) beskriver vilka hälsofrämjande aktiviteter som ska genomföras, av vem och när. Insatslistan (118 p) tar avstamp i Norrbottens folkhälsostrategi (FHS) och den Regionala handlingsplan som Regionen tog fram tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens kommuner.

Utmärkande för Regionens insatspaket (118p) är att det också innehåller insatser för att tillmötesgå det åttonde nationella folkhälsomålet om att Skapa en jämlik och mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Norrbottens folkhälsostrategi banner


Ett smörgårdsbord av hälsofrämjande insatser 

Under hösten 2020 sjösätts en mängd hälsofrämjande insatser som vänder sig till välfärdsaktörer inom offentlig, idéburen och privat sektor.

www.nllplus.se/smorgasbord
www.norrbotten.se/smorgasbord

folkhälsa

Folkhälsa på många olika sätt

Förutom att ta hänsyn till de i folkhälsostrategin (FHS sid 28-29) utpekade delmålen var det också viktigt, att i framtagningen av de 118 hälsofrämjande insatserna, beakta en god spridning till olika samhällsområden och perspektiv. Ett effektivt och systematiskt folkhälsoarbete bedrivs och omfattar många arenor:

 • Boende och närområde
 • Fritid och kultur
 • Skola och utbildning
 • Arbete och försörjning
 • Omsorg samt hälso- och sjukvård

- tar hänsyn till och bidrar till olika dimensioner av hälsa:

 • Fysisk hälsa
 • Psykisk hälsa 
 • Social hälsa
 • Existensiell hälsa

- och fångar olika levnadsvanor 

 • Kost
 • Levnadsvanor
 • Tobak
 • Alkohol

Allt hör ihop...

Vägen till framtidens hälsa och vård 2035

Insatslistan är också en beskrivning av hur och med vilka insatser Region Norrbotten ska uppnå målet med att "Främja hälsa" på Vägen till framtidens hälsa och vård 2035.

Länkad målbild 2035

Agenda 2030

Som redan nämnts har de 118 insatserna sin utgångspunkt i Norrbottens folkhälsostrategi som i sin tur tar avstamp i de åtta nationella folkhälsomålen och som i sin tur rimmar väl med Agenda 2030.

Globala målen

Norrbottens Regionala utvecklingsstrategi (RUS)

Naturligtvis finns också en stark koppling till Norrbottens Regionala utvecklingsstrategi (RUS) då god folkhälsa är ett starkt uttryck för en attraktiv region med en hållbar utveckling.

Illustration fingeravtryck RUS

 

 

 

 

 

4 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer information:

Joanna Hansson
Strateg Folkhälsocentrum
Region Norrbotten
Tel: 0920-284 383
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se