Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsofrämjande insatser SENIOR

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Insatserna anges i datumordning. Känner du till någon annan som också borde titta på detta? Varje insats kan skickas vidare med bland annat e-post!

Hälsofrämjande insatser
Bildtext: Hälsofrämjande insatser seniorer
Till hälsofrämjande insatser barn och unga
Till hälsofrämjande insatser vuxna/hela samhället
Stödlista Äldre, Uppdrag psykisk hälsa i kristid, Sveriges kommuner och Regioner

Hälsofrämjande föreläsningslista

Ökade kunskaper om vad som skapar hälsa underlättar för individer att göra mer hälsosamma val, vilket gör dem bättre rustade att möta psykiska och fysiska utmaningar före, under och efter en pandemi.
Ansvarig aktör: Folkhälsocentrum, Region Norrbotten i samarbete med olika regionala aktörer
Stort tack till alla föreläsare som delar med sig av sina råd och erfarenheter. 
Målgrupp: Länets pensionärsföreningar 
Tid/plats/datum: Digitalt och löpande vt 2020 Mer information. 

Samtals-/studieledarutbildning - att leda livsberättargrupper för ökad psykisk hälsa (75+)

Ansvarig aktör: Sensus, Luleå stift i samarbete med folkhälsocentrum (Hälsofrämjande insats 6A, 11D) Region Norrbotten.
En utbildningsinsats där 2x8 personer utbildas i att leda livsberättargrupper som motverkar ensamhet, skapar meningsfullhet samt uppmuntrar till förändring och mer hälsosamma val bland äldre äldre. 
Målgrupp: Etablerade studiecirkelledare från olika studiecirkelförbund men också personer som är vana att leda samtal och människor 75+. Till exempel trivselvärdar inom omsorgen, ordförande/ledare för föreningar, församlingar eller motsvarande.
Tid/plats/datum: Piteå 31 aug (8 platser) - 1 sept, Luleå 2-3 september (8 platser).
Mer information

Utbildning om mat och måltider utifrån ett seniorperspektiv - omsorg/hemsjukvård

Ansvarig aktör: Livsmedelsverket i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten. En utbildning om mat och måltider med särskild inriktning på äldre. Efter utbildningen kan deltagarna ge enklare råd om bättre matvanor, vad som är bra mat och hur man kan tänka kring måltiden.
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i hemtjänsten/hemsjukvården eller på annat sätt möter äldre genom ditt arbete.
Tid/datum/plats: (3 dec inställt) Nytt datum och anmälningslänk kommer.
Information och anmälan

Utbildning till samtals-/ studiecirkelledare om kost och rörelse utifrån ett seniorperspektiv 

Ansvarig aktör: Livsmedelsverket i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten.
En föreläsning av Inger Stevén, dietist på Livsmedelsverket om kostråden riktade till äldre.  
Målgrupp: De som vill guida, inspirera andra, leda samtal och är vana att prata inför grupp och vill få ökad kunskap om kost inför att bli samtalsledare för studiecirkeln "Må bra med mat hela livet". Exempelvis etablerade bildningsförbund, pensionärsföreningar men också andra föreningar/församlingar. Eller för den som bara vill lära sig mer om kost för äldre.
Tid/datum/plats: Första utbildningstillfället med både föreläsningen samt information om studiecirkelmaterialet var 3 december 2020 (då denna föreläsning spelades in) men fler kommer att genomföras.
Information

HÄLSA på ditt bibliotek

Här hittar du biblioteken i Norrbottens samlade utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Kontaktperson: Birgitta Markusson, chef regionbiblioteket i Norrbotten

Biblioteken i Norrbotten - en resurs för jämlik och jämställd samhällsservice 

Bibliotek finns i alla kommuner och är en viktig resurs för att befolkningen ska erbjudas jämlika villkor att ta del av samhällsservice och välfärd. Digital kompetens blir en allt viktigare kunskap. Biblioteken i Norrbotten erbjuder föreläsningar och enskild handledning för ökad tillgänglighet till litteratur, nyheter och andra digitala tjänster. 

Personlig handledning in i den digitala världen

Ansvarig aktör: Regionbiblioteket Norrbotten
Beskriving: Personlig handledning om att söka/agera på internet, e-tjänster och vad man bör undvika. Boka personlig handledning för att ta steget in i den digitala världen. Kontakta folkbiblioteket i din kommun. 
Målgrupp: alla med intresse att lära mer om den digitala världen och tjänster
Tid/plats/datum: digitalt eller via telefon efter överenskommelse med ditt folkbibliotek.
Bibliotekens hälsofrämjande tjänster 

HÄLSA på Svenska kyrkan, Norrbotten 

Här samlas Svenska kyrkans samlade utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Kontaktperson Lena Lindström, stiftsdiakon Luleå stift 

Utbildning första hjäpen psykisk hälsa - MHFA äldre

Ansvarig aktör: Luleå stift, Svenska Kyrkan anordnar utbildningen Mental Health, first aid - MHFA
Målgrupp: Människor som är ideellt verksamma eller anställda och i sitt uppdrag möter äldre människor. Insatsen sker i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten.
Tid, datum/plats: Utbildningen flyttas från mars 2021 till hösten 2021. Nytt datum kommer.

Uppföljningsträffar MHFA- första hjälpen psykisk hälsa (äldre)

Uppföljningsträffar för att uppdatera förvärvarde kunskaper samt säkerställa fortsatt god kvalitét. Uppföljningen omfattar tre tillfällen á en timma/gång.
Ansvarig aktör: Luleå Stift, svenska kyrkan i samarbete med Sensus
Målgrupp: De som gått grundutbildningen MHFA - Äldre i svenska kyrkans regi
Tid/plats/datum: Vid tre tillfällen via zoom med start 12 februari 2021.
Information 

Svenska Kyrkans kalenderapp

Med appen Kyrkguiden hittar du Svenska kyrkans aktiviteter i din kommun, med hjälp av mobiltelefonen. Du kan se vilka aktiviteter som erbjuds i din församling. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android. 
Mer information om kyrkappen

 

 

Arkiv

 

22 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering