Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsofrämjande insatser HELA befolkningen/VUXNA

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Insatserna redovisas i datumordning. Känner du till någon annan som också borde titta på detta? Varje nyhet kan skickas vidare med bland annat e-post!

 Hälsofrämjande insatser
Hälsofrämjande insatser vuxna/hela befolkningen
Till hälsofrämjande insatser barn/unga
Till hälsofrämjande insatser seniorer

Utbildningsinsats i existentiell hälsa - Vuxna

Digital utbildningsinsats i existentiell hälsa där deltagarna lär sig leda samtal enskilt eller i grupp. Utbildningen genomförs med syfte att förbättra förutsättningar att arbeta för psykisk hälsa i Norrbotten post-covid.
Ansvarig aktör: folkhälsocentrum, Region Norrbotten i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland
Målgrupp: Region Norrbotten har köpt in fyra uppdragsutbildningar á 5 platser. Av de 20 platserna erbjuds länets elevhälsa 14 platser, övriga platser erbjuds omsorgspersonal (2 st), idéburna verksamheter (2 st) samt Region Norrbottens verksamheter (2 st). 
Mer information/anmälan 

Naturaktivitet på recept

Dokumentera befintliga och centrumnära promenad/naturstigar och rogivande platser i fyra kommuner i digitala kartor. Kartan anger också svårighetsgrad, tillgänglighet över året, belysning, osv. Syftet är at skapa en mer jämlik tillgång till den norrbottniska naturen.
Ansvarig aktör: Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och fyra pilotkommuner i länet.
Tid/plats/datum: pågående arbete i Arjeplog, Jokkmokk, Piteå och Överkalix
Mer information

Digital utbildning i första hjälpen psykisk hälsa - MHFA Vuxen

Ansvarig aktör: Folkhälsocentrum Region Norrbotten.
Målgrupp: Kursen riktar sig till vuxna som har nära kontakt med andra vuxna, t ex personer i socialtjänst, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård, föreningsliv eller större arbetsplatser.
Tid/plats/datum: Utbildningen består av fyra halvdagar och hålls via digitalt verktyg följande datum onsdag 26 maj, torsdag 27 maj, tisdag 1 juni och onsdag 2 juni

Tid: 8:00–12:00 samtliga dagar. Anmälan stänger 10 maj.
Mer information och anmälan

E-utbildning för vårdpersonal i samisk kulturförståelse

En e-utbildningen med syfte att öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården. E-utbildningen består av sex kapitel på vardera mellan 10 och 25 minuter. Utbildningen är ett led i verkställandet av Norrbottens folkhälsostrategi (24b, 32A).
Ansvarig aktör: Region Norrbotten, kunskapsnätverket för samisk hälsa
Målgrupp: Anställda vid Region Norrbotten samt vårdpersonal i kommunal omsorg 
Tid/plats/datum. E-utbildningen samisk kulturförståelse 
Sveriges första e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal

Underlag för att prata om manlighet och machokultur på arbetsplatser

Materialet syftar till att synliggöra begränsande manlighetsnormer och på sikt också bryta ohälsosamma machokulturer på arbetsplatser i Norrbotten.
Ansvarig aktör: Folkhälsocentrum, Region Norrbotten och Region Västerbotten. Utbildningen är ett led i verkställandet av Norrbottens folkhälsostrategi (1C, 31A)
Målgrupp: Materialet fokuserar på maskulinitet och har störst genomslagskraft på en arbetsplats med många manliga anställda.
Tid/plats/datum: Tillsvidare. Utbildningen är består av tre korta filmer (ca 2-3 min) som avslutas med diskussionsfrågor
Machosamtal

Jämställdhetsutbildning - för arbetsplatsträffar

Ansvarig aktör: Make equal i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Målgrupp: arbetsgivare som vill främja mer jämställda och jämlika arbetsplatser med hög känsla för ansvar och kvalitet. Materialet fokuserar på maskulinitet och har störst genomslagskraft på en arbetsplats med många manliga anställda. Deltagarna lär sig att lättare identifiera, ifrågasätta och utmana traditionella normer och värderingar hos sig själv och andra vilket i sin tur bidrar till en trivsammare arbetsmiljö och en mer jämställd och jämlik folkhälsa. 
Tid/plats/datum: Tillvidare. Material laddas ner gratis på www.mangorskillnad.se
Man gör skillnad - en utbildning som gör skillnad

Digital utbildning om mat, måltider och nutrition på sjukhus

Ansvarig aktör: Livsmedelsverket i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten 
Bättre mat ger bättre vård. Livsmedelsverket presenterar de nya riktlinjerna för sjukhusmåltider och Socialstyrelsen fördjupar bilden av undernäringen på sjukhus och lagstiftningen på området.
Målgrupp: utbildningen riktar sig till framför allt till Regionens beslutsfattare, chefer i alla led inom vård- och kostverksamhet samt hälso-, sjukvårds- och måltidspersonal.
Tid, plats, datum: Obs! Utbildningen är framflyttad. Nytt datum kommer inom kort.
Information och anmälan

HÄLSA på ditt bibliotek

Här hittar du biblioteken i Norrbottens samlade utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Kontaktperson: Birgitta Markusson, chef regionbiblioteket i Norrbotten

Biblioteken i Norrbotten - en resurs för jämlik och jämställd samhällsservice 

Bibliotek finns i alla kommuner och är en viktig resurs för att befolkningen ska erbjudas jämlika villkor att ta del av samhällsservice och välfärd. Digital kompetens blir en allt viktigare kunskap. Biblioteken i Norrbotten erbjuder föreläsningar och enskild handledning för ökad tillgänglighet till litteratur, nyheter och andra digitala tjänster. 

Personlig handledning in i den digitala världen

Ansvarig aktör: Regionbiblioteket Norrbotten
Beskriving: Personlig handledning om att söka/agera på internet, e-tjänster och vad man bör undvika. Boka personlig handledning för att ta steget in i den digitala världen. Kontakta folkbiblioteket i din kommun. 
Målgrupp: alla med intresse att lära mer om den digitala världen och tjänster
Tid/plats/datum: digitalt eller via telefon efter överenskommelse med ditt folkbibliotek.
Bibliotekens hälsofrämjande tjänster 

HÄLSA på Svenska kyrkan, Norrbotten 

Här samlas Svenska kyrkans samlade utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Kontaktperson Lena Lindström, stiftsdiakon Luleå stift 

Utbildning första hjäpen psykisk hälsa - MHFA äldre

Ansvarig aktör: Luleå stift, Svenska Kyrkan anordnar utbildningen Mental Health, first aid - MHFA
Målgrupp: Människor som är ideellt verksamma eller anställda och i sitt uppdrag möter äldre människor. Insatsen sker i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten.
Tid, datum/plats: Utbildningen flyttas från mars 2021 till hösten 2021. Nytt datum kommer.

Uppföljningsträffar MHFA- första hjälpen psykisk hälsa (äldre)

Uppföljningsträffar för att uppdatera förvärvarde kunskaper samt säkerställa fortsatt god kvalitét. Uppföljningen omfattar tre tillfällen á en timma/gång.
Ansvarig aktör: Luleå Stift, svenska kyrkan i samarbete med Sensus
Målgrupp: De som gått grundutbildningen MHFA - Äldre i svenska kyrkans regi
Tid/plats/datum: Vid tre tillfällen via zoom med start 12 februari 2021.
Information 

Svenska Kyrkans kalenderapp

Med appen Kyrkguiden hittar du Svenska kyrkans aktiviteter i din kommun, med hjälp av mobiltelefonen. Du kan se vilka aktiviteter som erbjuds i din församling. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android. 
Mer information om kyrkappen

 

Arkiv

 

22 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering