Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsofrämjande insatser HELA befolkningen/VUXNA

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Insatserna redovisas i datumordning. Känner du till någon annan som också borde titta på detta? Varje nyhet kan skickas vidare med bland annat e-post!

 Hälsofrämjande insatser

Hälsofrämjande insatser vuxna/hela befolkningen
Till hälsofrämjande insatser barn/unga
Till hälsofrämjande insatser seniorer

Fysisk samhällsplanering + folkhälsa = hälsofrämjande samhällsplanering

Ansvarig aktör: Avdelning för regional utveckling, Region Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen och Luleå tekniska universitet.
Ett arbete med att öka det hälsofrämjande perspektivet i den fysiska samhällsplaneringen har inletts. Först ut är två webbinarier där lokala och regionala sakkunniga diskuterar förutsättningarna och innehållet i ett mer systematiskt samarbete för en mer hälsofrämjande fysisk miljö i Norrbotten.
Tid/plats/datum: Digitalt via Zoom kl: 13-16 den 3 mars samt kl: 13-16 den 9 juni 2021.
Mer information: Program och anmälan till webbinarierna.

E-utbildning för vårdpersonal i samisk kulturförståelse

En e-utbildningen med syfte att öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården. E-utbildningen består av sex kapitel på vardera mellan 10 och 25 minuter. Utbildningen är ett led i verkställandet av Norrbottens folkhälsostrategi (24b, 32A).
Ansvarig aktör: Region Norrbotten, kunskapsnätverket för samisk hälsa
Målgrupp: Anställda vid Region Norrbotten samt vårdpersonal i kommunal omsorg 
Tid/plats/datum. E-utbildningen samisk kulturförståelse 
Sveriges första e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal

Underlag för att prata om manlighet och machokultur på arbetsplatser

Materialet syftar till att synliggöra begränsande manlighetsnormer och på sikt också bryta ohälsosamma machokulturer på arbetsplatser i Norrbotten.
Ansvarig aktör: Folkhälsocentrum, Region Norrbotten och Region Västerbotten. Utbildningen är ett led i verkställandet av Norrbottens folkhälsostrategi (1C, 31A)
Målgrupp: Materialet fokuserar på maskulinitet och har störst genomslagskraft på en arbetsplats med många manliga anställda.
Tid/plats/datum: Tillsvidare. Utbildningen är består av tre korta filmer (ca 2-3 min) som avslutas med diskussionsfrågor
Machosamtal

Jämställdhetsutbildning - för arbetsplatsträffar

Ansvarig aktör: Make equal i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Målgrupp: arbetsgivare som vill främja mer jämställda och jämlika arbetsplatser med hög känsla för ansvar och kvalitet. Materialet fokuserar på maskulinitet och har störst genomslagskraft på en arbetsplats med många manliga anställda. Deltagarna lär sig att lättare identifiera, ifrågasätta och utmana traditionella normer och värderingar hos sig själv och andra vilket i sin tur bidrar till en trivsammare arbetsmiljö och en mer jämställd och jämlik folkhälsa. 
Tid/plats/datum: Tillvidare. Material laddas ner gratis på www.mangorskillnad.se
Man gör skillnad - en utbildning som gör skillnad

Digital utbildning om mat, måltider och nutrition på sjukhus

Ansvarig aktör: Livsmedelsverket i samarbete med folkhälsocentrum, Region Norrbotten 
Bättre mat ger bättre vård. Livsmedelsverket presenterar de nya riktlinjerna för sjukhusmåltider och Socialstyrelsen fördjupar bilden av undernäringen på sjukhus och lagstiftningen på området.
Målgrupp: utbildningen riktar sig till framför allt till Regionens beslutsfattare, chefer i alla led inom vård- och kostverksamhet samt hälso-, sjukvårds- och måltidspersonal.
Tid, plats, datum: Obs! Utbildningen är framflyttad. Nytt datum kommer inom kort.
Information och anmälan

E-learningutbildning om levnadsvanor erbjuds fler aktörer

Ger deltagarna grundläggande kunskaper om levnadsvanornas betydelse för hälsan och kan i mötet med patienter, brukare och befolkning motivera och ge enkla råd för mer hälsosamma val.
Ansvarig aktör: Folkhälsocentrum, Region Norrbotten i samarbete med Luleå och Piteå kommun.
Målgrupp: Utbildningen är universal och lämplig för anställda som i sin yrkesutövning möter vuxna brukare, klienter och patienter. Utbildningen kommer prövas ut och anpassas till en kommunal kontext. På grund av pandemin är arbetet försenat. Förhoppningen är att kunna erbjuda alla kommuner i länet utbildningen ht 2021.
Mer information: Information och intresseanmälan 

 

Arkiv

 

19 januari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering