Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

9,4 miljoner till hållbar regional utveckling i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En långsiktig förflyttning mot hållbar utveckling i Norrbotten – det är målsättningen när Tillväxtverket beviljar Region Norrbotten medel för att arbeta med målen i Agenda 2030. Uppdraget omfattar även insatser i spåren av covid-19 pandemin.

Två flickor ligger på äng, Hållbar utveckling
Foto: Cultura Creative/Johnér Bildbyrå AB.

– Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan i hela samhället, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Covid-19 pandemin påverkar hela världen dramatiskt och förändrar spelplanen för företagande och verksamheters utveckling. Det finns en stor utmaning i att i återgången efter pandemin långsiktigt ställa om ekonomin i en hållbar riktning, menar Monica Lejon, näringslivschef.

Ett nytt mål inom tillväxtpolitiken rör utvecklingskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. I konkurrens med övriga regioner har Region Norrbotten av Tillväxtverket inom satsningen Vägar till hållbar regional utveckling beviljats det högsta beloppet, 4,7 miljoner kronor. Region Norrbotten skjuter till lika mycket.

Sammantaget blir det en satsning på 9,4 miljoner kronor där målsättningen är att åstadkomma en långsiktig förflyttning till en hållbar utveckling i Norrbotten - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Insatserna ska nå kvinnor och män med olika ålder och bakgrund över hela länet.

Region Norrbotten kommer i satsningen främja hållbarhet inom flera områden, bland annat insatser för att stärka en hållbar kompetensförsörjning.

Här kommer till exempel ungas hållbara och cirkulära entreprenörskap främjas, i nära samverkan med Ung Företagsamhet och Teknikens Hus.

– Det har saknats kompetens och resurser för detta. Insatserna kommer därför att bidra till att öka ungas entreprenörsförmågor och kunskaper om hållbart företagande, säger Tove Cullhed, näringslivsstrateg.

– Det är ett brett uppdrag och mycket ska göras. Det känns fantastiskt roligt att Region Norrbotten beviljats dessa viktiga medel som möjliggör en skjuts framåt i arbetet att möta samhällsutmaningarna, avslutar Tove Cullhed.

Om uppdraget

Regeringsuppdraget till Tillväxtverket syftar till att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet långsiktigt ska integreras i regionernas ordinarie verksamhet. Alla regioner erbjuds deltagande och finansiering med totalt 89 miljoner kronor under 2020-2022. Insatserna ska bidra till en hållbar regional utveckling, vilket innebär en förändrad och förnyad ekonomi. Inom uppdraget får regionerna arbeta med två egenvalda insatsområden. Här har Region Norrbotten prioriterat hållbar samhällsplanering och kompetensförsörjning. De obligatoriska områdena gäller finansiering i form av bland annat projektstöd, företagsstöd inklusive kommersiell service och framtagande av de nya EU-programmen 2021-2027. Arbetet innehåller även erfarenhetsutbyten och lärande mellan olika regionala aktörer.

Alla regionerna har getts möjlighet att inom uppdraget jobba med insatser i spåren av covid-19- pandemin, vilket Region Norrbotten har valt att göra.

Kontaktperson

Tove Cullhed
Titel: Näringslivsstrateg
Telefonnummer: 0920-711 58

10 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering