Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Företagens villkor och verklighet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Fyra av tio norrbottniska företag uppger i en undersökning, genomförd av Tillväxtverket, att de förväntar sig en ökad lönsamhet och omsättning. Företagens tro på framtiden har stärkts sedan 2014.

Byggnadsarbetare på arbetar på tak
Foto: Thomas Adolfsén

Tillväxtverket har presenterat en utredning om företagens villkor och verklighet. Utredningen genomförs för sjätte gången och genomfördes sist år 2014. Det är ett omfattande material där ca 10 000 svar från små och medelstora företag analyserats utifrån vilka hinder och möjligheter som finns för företag att utvecklas väl.

Fyra av tio norrbottniska företag uppger i undersökningen att de förväntar sig en ökad lönsamhet och omsättning. Företagens tro på framtiden har stärkts sedan 2014. Generellt sett är det färre norrbottniska företag som ser hinder för sin tillväxt jämfört med riket, undantagen är lagar och myndighetsregler och tillgång till transportsystem.

Företagen anser att den viktigaste åtgärden för att öka sin tillväxt är att upparbeta nya försäljningskanaler och att utveckla nya produkter, en bedömning som man delar med genomsnittet av alla företag i undersökningen.

Allmänt upplevs också hinder vid rekrytering som lägre i Norrbotten än i riket, undantaget är tillgång på bostad som i Norrbotten upplevs som ett starkare hinder för rekrytering än genomsnittet för undersökningen.

Norrbottens innovativa företag uppger att deras innovationskraft i högre utsträckning än i riket kommer från samverkan mellan företag.

David Sundström, näringslivschef på Region Norrbotten kommenterar rapporten genom att konstatera att arbetet med att stärka företagens tillgång till exportmarknader, samarbete genom klusterbildning och fortsatt aktiv lobbying för ett stärkt transportsystem är efterfrågat av länets företag.

- Samarbetet med de lokala näringslivsfunktionerna och med den tillämpade forskningen är viktiga för att ytterligare stärka företagens förutsättningar att nå sina mål med ökad lönsamhet och omsättning. Rapporten stärker vår bild av att norrbottniskt företagsklimat är nationellt starkt. Sammantaget kommer det att leda till fler norrbottningar och en ökad konkurrenskraft för länets företag säger David.

6 oktober 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering