Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Gröna omställningen ändrar förutsättningarna för elförsörjning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-09-07
  •  Källa: Region Norrbotten

I årtionden har grön el från Norrbotten bidragit till tillväxt i hela landet. På grund av nyetableringar inom näringslivet går Norrbotten från att bara vara en stor elproducent till att även vara en stor elkonsument. En analys från Region Norrbotten visar att överskottet i elproduktionen kommer att krympa betänkligt till 2028.

Behovet av el växer stadigt i takt med befolkningen, digitaliseringen och omställningen till ett fossilfritt samhälle – och elnätet hänger inte med. Redan nu har städer i Syd- och Mellansverige problem med elförsörjningen.

I dag presenterar länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Uppsala, på regeringens uppdrag, rapporter om elförsörjningen i deras län. För att komplettera deras perspektiv har Region Norrbotten och Region Västerbotten låtit göra en egen analys.

Rapporten visar tydligt att södra Sverige inte kan räkna med att kunna hämta mer el från Norrbotten och Västerbotten eftersom det egna behovet kommer att öka kraftigt. De gröna elintensiva industriinvesteringar som sker i Norr- och Västerbotten kommer att förbruka mycket av det överskott som finns i dag.

– Det är viktigt att alla intressenter förstår att det inte finns så mycket ledig kapacitet här som man kan tro. Elförsörjningsfrågorna måste in i all samhällsplanering och de kan inte vänta, säger Nils-Olov Lindfors (C), regionråd.

Ett exempel på en satsning som kräver mycket el är den nya pilotanläggningen HYBRIT, där en metod för att tillverka stål utan kol utvecklas. Även gruvnäringen kommer att högre utsträckning elektrifiera brytningen av järnmalmen som ska bli stål. I Skellefteå byggs redan batterifabriken Northvolt, som ska förse framtidens rena elbilar med batterier.

Att etableringarna och projekten lyckas och får utrymme att växa är av yttersta vikt för att Sverige ska nå klimatmålen. Men - de kommer att behöva mycket el. Det gör även de datacenter och andra etableringar som nu växer upp som svampar ur jorden uppe i norr.

I det norra området finns idag ett överskott av el och en positiv effektbalans på cirka 3000 MW. Prognosen i rapporten är ett ökat effektbehov för industri och näringsliv i området på som mest 2400 MW till år 2028. Då ska man ha i åtanke att HYBRIT år 2028 fortfarande är i försöksfas. Även om produktionen av vind- och vattenkraft kommer att öka i området kompenserar det inte för den ökade efterfrågan.

– Vi säger inte att all el ska stanna här, men vi måste beakta våra egna behov. Ett enda projekt i Norrbotten kan kräva mer effekt än hela Storstockholm. Det är viktigt att inte begränsa den mycket goda utvecklingspotential som finns här, säger Nils-Olov Lindfors.

Rapport: Regional elnätsanalys – Norrbotten och norra Västerbotten

Kontaktperson

Namn: Nils-Olov Lindfors
Titel: Regionråd (C)
Växel: 0920-28 40 00

4 september 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering