Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norra Sverige överens om trafikinfrastruktur och sammanhållningspolitik på EU-nivå

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 23:e konferensen som hållits i Skellefteå har forumet enats om två gemensamma positioner. Närmare 220 politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av positionerna.

De antagna positionerna


Europaforum Norra Sverige belyser långsiktiga effekter och mervärden av EU:s sammanhållningspolitik

Positionen vill påvisa sammanhållningspolitikens betydelse för utvecklingen i norra Sverige och hur det skapar europeiska mervärden. Arbetet med EU:s fonder har i stor utsträckning varit helt avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning.

Positionen lyfter detta genom att beskriva hur regionerna gått från bidragspolitik till investeringspolitik, hur det nationella och regionala samarbetet har ökat, hur bredbandsutbyggnaden tilltagit, att innovationssystemet stärkts, besöksnäringen utvecklats och hur resurser gått till satsningar på transportinfrastruktur.

Läs hela positionen med konkreta förslag här

Halvtidsutvärdering Connecting Europe Facility (CEF)

I slutet av 2016 startade en halvtidsutvärdering av Connecting Europe Facility (CEF), EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa. För EFNS är det viktigt att påverka de kartbilder som är förutsättning för att ta del av fondens medel. EFNS vill därför etablera begreppet ”The Artic Triangle” som en förlängning av transportkorridoren ScanMed och jämställa ”The Artic Triangle” med andra prioriterade satsningar.

Läs hela positionen med konkreta förslag här

De antagna positionerna kommer nu kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och berörda instanser på EU-nivå.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionråd (s), rapportör i EFNS
Telefonnummer: 070-222 18 06

2 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering