Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

EU-program och finansiering

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sverige och andra medlemsländer är med och finansierar EU:s gemensamma budget via avgifter, som till stor del avsätts som bidrag och finansiellt stöd för olika projekt.  Budgeten för perioden 2007-2013 har en ram på 864,3 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 8 000 miljarder svenska kronor. Av dessa är ungefär 2 850 miljarder svenska kronor avsatta för regional utvecklingspolitik.

EU ger stöd åt sådana projekt som är bra för utvecklingen inom unionen. Det kan handla om att så många som möjligt ska få arbete eller att öka konkurrenskraften gentemot länder utanför EU. Man kan få stöd för många olika saker, men det ställs krav på den som tar emot pengarna. Kraven och villkoren varierar – den grundläggande tanken är dock att stöden ska gå till samarbetsprojekt. Det är bara i undantagsfall som enskilda personer eller företag kan få EU-stöd för egen verksamhet. Då handlar det oftast om stöd till jordbruksföretag.

De stöd som EU ger delas ofta in i två större grupper:

1. Strukturfondsprogram
2. Transnationella program (kallas även fleråriga tematiska program)

De transnationella programmen administreras och styrs direkt av EU-kommissionen i Bryssel och är inriktade mot specifika sektorer.

Strukturfondsprogrammen är geografiskt begränsade och hanteras av medlemsländerna.

Företag, myndigheter, organisationer och andra aktörer kan ansöka om EU- finansiering. En del program är öppna även för länder som inte är medlemmar i EU.

EU:s strukturfondsprogram

De så kallade strukturfonderna har till uppgift att minska den regionala obalansen i EU och att motverka arbetslösheten. De regionala fonderna är geografiskt utformade.
Det företag eller den organisation som får stöd ur strukturfonderna måste ha medfinansiering från annat håll också. EU-stödet är tänkt som ett komplement till de satsningar som ett land gör. Det ska inte ersätta nationella stöd och åtgärder.

För åren 2007-2013 finns det nya strukturfonder inom EU och för denna period finns det tre mål. Mål 2 och 3 är aktuella för Sverige.

De nya målen är:
Mål 1. Konvergens
Mål 2. Regional konkurrenskraft och sysselsättning
Mål 3. Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

EUs transnationella program

Transnationella program innebär samarbetsprojekt som involverar företag eller organisationer från flera EU-länder. Ett vanligt krav på deltagande i EUs transnationella program är att samarbetet ska ske mellan partners i olika medlemsländer. Vanligtvis är det minst två partners från olika EU-länder som medverkar i projektet.

De transnationella programmen administreras och styrs direkt av EU-kommissionen. En del program stödjer projekt inom en viss sektor eller ett visst tema, såsom miljö, energi och folkhälsa. De programmen är inte geografiskt bundna. Det kan vara helt olika projekt som får stöd. Det kan till exempel handla om att utveckla miljövänliga energikällor, att bidra till kunskap och kännedom om kostens betydelse för hur vi mår eller om att förebygga våld mot kvinnor och barn.

EU kan också inrätta stödprogram för att uppmärksamma något särskilt ett visst år. De europeiska kampanjåren har bland annat gällt handikapp och lärande genom idrott.

Transnationella program ger sällan medel till investeringar utan ger möjlighet till kompetensutveckling som utvecklar den egna verksamheten.
Inga projekt kan drivas enbart på EU-pengar. De som får stöd ur de tematiska programmen har alltid medfinansiering från sitt eget land. EU-stödet täcker sällan mer än hälften av kostnaderna i ett projekt. Projekten drivs i samarbete mellan parter från flera medlemsländer. Ofta finns det också krav på att projekten ska vara till nytta för fler länder än för dem som ingår i projektet.

Källa: EU-upplysningen, Sveriges Riksdag

7 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering