Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mer om Region Norrbotten internationella engagemang

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten arbetar för att stärka Norrbottens position, såväl nationellt som på EU-nivå och internationellt.

Målet är att ha en stark position och upparbetade kommunikationskanaler. Avgörande för att stärka vårt inflytande är strategiska allianser – att Region Norrbotten samverkar med regioner i andra länder och har politisk representation i internationella organisationer.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting påverkas upp till 60-70 procent av ärendena på ett möte i regionfullmäktige direkt eller indirekt av EU-lagstiftning. Därmed blir det viktigt för regionen att följa EU:s politik, att tidigt uppmärksamma europeiska beslutsförslag och försöka påverka dem.

Region Norrbottens möjligheter att påverka EU ökar om vi agerar tidigt i nationella, internationella och regionala sammanhang. Att få genomslag för våra prioriteringar i internationella forum är viktigt för att stärka vår konkurrenskraft och vår position.

Norrbotten påverkas genom att trender och policybeslut på internationell nivå får genomslag i landstingets verksamhet och i länet. Genom att vara aktiva omvärldsbevakare och tidigt delta i policyutvecklingen inom EU kan vi möta dessa omvärldsförändringar och svara upp mot de förändringskrav som de ställer på vår verksamhet.

25 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering