Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottning ansvarig för regional tillväxtpolitik

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett för Norrbotten viktigaste politikområden är EU:s gemensamma regionala tillväxtpolitik. Sammanhållningspolitiken som den också kallas, syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor i EU. Statsminister Stefan Löfven har gett det svenska ansvaret till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht från Haparanda, Norrbotten.

Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år och omfattar ca 325 miljarder euro för åren 2014-2020, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av EU:s totala budget. EU:s ambition att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning har stor betydelse för den regionala utvecklingen i norra Sverige.

De nordliga glest perifera regionerna i Sverige och Finland har genom anslutningsfördraget till EU och artikel 174 i Lissabonfördraget en särställning i EUs sammanhållningspolitik. För Norrbotten och Västerbottens del innebär det en extra miljard i strukturfondsmedel för åren 2014-2020 som kommer användas till innovationsutveckling, bredband, utveckling av små och medelstora företag samt hållbara transport- och infrastruktursatsningar.

Utvecklingsförutsättningarna skiljer sig mellan stora städer och glesbygd. Norrbottens läns landsting bedriver därför genom Europaforum Norra Sverige en ständig informationskampanj för att behålla särställningen i EU. En norrbottning som regeringens företrädare för EU:s regionala tillväxtpolitik, ger hopp om att sammanhållningspolitiken även i framtiden tar hänsyn till regioner i Bryssels periferi.  

22 oktober 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering