Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

OECD ser potential i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

OECD uppmanar Sveriges regering att ta tillvara på unika resurser och tillväxtmöjligheter i glesbefolkade områden. En förutsättning är att staten ger regionerna ökat inflytande över nationella strategier för tillväxt. OECD konstaterar att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäder och att det krävs mer anpassade strategier för att tillvarata de potentialer som finns i regionerna.

Norrbottens läns landsting, Norrbottens kommuner och länsstyrelsen Norrbotten har tillsammans med de fjorton nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland arbetat med OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) under två år för att ta fram en studie över regionernas gemensamma utmaningar, möjligheter och potential för tillväxt. De fjorton nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland ingår i ett nätverk som heter Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Mer om NSPA finns att läsa här.

Stor potential för tillväxt
I samband med Europaforum norra Sveriges (EFNS) utökade rapportörsmöte i Stockholm den 25 november presenterades en sammanfattning av OECD-studien med rekommendationer till nationell nivå för hur regionerna i norra Sverige kan utvecklas ytterligare.

- Jag tar speciellt fasta på att OECD i sin studie säger att demokratisering av det regionala utvecklingsansvaret är avgörande för tillväxt i regionen. Det stärker oss nu när vi vid årsskiftet bildar Region Norrbotten, säger Maria Stenberg (s), landstingsstyrelsens ordförande i Norrbottens läns landsting.

I OECD:s rekommendationer till den nationella nivån föreslås bland annat:

  • Stärka de norra regionernas inflytande över nationella strategier inom exempelvis besöksnäring och infrastruktur.
  • Ökat nationellt stöd för e-tjänster för att tillhandahålla service i glesbefolkade miljöer.
  • Ökat nationellt stöd för förutsättningar till smart specialisering i regionerna.
  • Ge regionerna större inflytande över EU:s strukturfondsmedel.
  • Stärka öst-västliga kommunikationer för fortsatt tillväxt.
  • Ta vara på ekonomiska möjligheter kopplat till det arktiska klimatet.

Sammanfattningen av studien finns att läsa här.

Studien är just nu under slutrevision för att gå i tryck och presenteras i sin helhet i samband med NSPA-forum i Bryssel 13-14 mars 2017.

Varför en OECD-studie?
Tillsammans med regionernas respektive Brysselkontor arbetar NSPA med påverkan gentemot EU-institutionerna. Ett samarbete som varit framgångsrikt när det gäller tilldelningen av EU-stöd. Vid nuvarande programperiod (2014-2020) får exempelvis Norrbotten och Västerbotten tillsammans ta del av drygt 1.8 miljarder kronor i strukturfondsmedel, varav ungefär hälften utgörs av en så kallad extra gleshetsbonus. Diskussionerna om utformningen av EU:s politik för kommande period, dvs. (2021-2027) har redan inletts. Kritiken gentemot EU:s sammanhållningspolitik är stor bland medlemsländerna och farhågan från Norrbottens del är att medlen ska försvinna. Därför vill Norrbotten tillsammans med NSPA säkra upp att det finns goda argument för fortsatt extra tilldelning till de nordliga glesbefolkade regionerna i Europa, därav en OECD-studie. Mer information finns att läsa här.

Vad är OECD?
OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningarna (territorial reviews) där jämförelser görs utifrån andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogram och nationella nivåers regionala tillväxtpolitik. Studien av NSPA är första gången som 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför, har engagerats i en och samma studie. Därför har studien fått stor uppmärksamhet bland övriga länder i OECD, såsom Australien, Kanada, USA, Japan med flera.

Vad är EFNS?
Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden den berör norra Sverige. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

12 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering