Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regional förnyelse

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regional förnyelse är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet för att öka kunskaperna om Norrbottens förutsättningar och behov som ska leda till att stärka länets förutsättningar i viktiga regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor.

En regions förmåga att stärka konkurrenskraften på lång sikt handlar om att målinriktat arbeta med de möjligheter och utmaningar som finns i regionen. Det handlar exempelvis om att utveckla nya tankesätt för att stärka entreprenörskap och nyföretagande. Den regionala utvecklingsförmågan är inte enbart beroende av hur väl regionala aktörer agerar, utan även av förmågan att samspela med omvärlden.

Rapporter som tas fram inom Regional förnyelse utgör viktiga beslutsunderlag i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten.

Aktuell rapport

Skogsnäringen i Norrbotten fram till och med 2030 – Definition och kartläggning

Kommande rapporter

  • Agenda 2030 i Norrbotten
  • Norrbottens roll i samhällsekonomin Not. Uppdatering från 2016
  • Norrbottens gasellföretag
  • Rekryteringsbehov och utbildningsutbud i Norrbottens län till och med 2030 - NIS områden 

8 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontaktperson

Per Erik Andersson
pererik.andersson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 55