Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Samhällsentreprenörskap

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Socialt entreprenörskap kommer från engelskans "social entrepreneurship" och inkluderar såväl miljö som kultur och sociala frågor. I Sverige blandar vi begreppen samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap, dock syftar båda begreppen på entreprenörer som löser samhällsutmaningar genom att kombinera entreprenörskapens logik med ett samhällsnyttigt mål.

Sociala företag hänvisar till organisationer som syftar till att bidra till ett samhällsnyttigt mål med hjälp av kommersiell verksamhet. En samhällsentreprenör är en person, som själv eller tillsammans med andra, tar fram affärsmässiga eller andra lösningar på samhällsutmaningar och därigenom utvecklar de samhällsnyttiga funktionerna. Regionen har valt att definiera området på samma sätt som Tillväxtverket gör vilket illustreras i bilden nedan.

Samhällsentreprenörskap, Tillväxtverket
Bild: Modell Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Källa: Tillväxtverket.

25 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Greta Isaksson
greta.isaksson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 46 19