Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arjeplogs kommun

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Arjeplogs kommun - världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt.

 

Arjeplog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjeplogs kommun är landets fjärde största kommun till ytan, den mest glesbefolkade och avstånden är långa till andra större orter. Det medför ett stort behov av fungerande kommunikationer, trafik - och transportförsörjning, fiber och telefoni för att möta kommunmedborgarnas och näringslivets behov.

Kommunen bedöms ha goda förutsättningar att vara en kommun som enligt Boverkets vision 2025 har alla möjligheter för en positiv utveckling. Detta förutsätter att kommunen utnyttjar och får till stånd utvecklade samarbeten med andra kommuner, regioner och medborgare både inom service och näringslivsutveckling. Det förutsätter även en digital infrastruktur med hög kapacitet och en planering som främjar och utvecklar våra platsspecifika tillgångar på ett hållbart sätt. Dessutom behövs statliga stimulansåtgärder som exempelvis anpassning av skattesystem till stor andel delårsboende, förändrad strandskyddslagstiftning och utlokalisering av högre utbildning och statliga verksamheter.

Ambitionen är att utveckla landsbygdens möjligheter att förena en miljömässigt hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt - en grön tillväxt - som ger förutsättningar för ökad sysselsättning och framtidstro i hela landet. I Arjeplogs kommun kan finnas stora utvecklingsmöjligheter inom de gröna näringarna.

Översiktsplan ArjeplogArjeplog

Översiktsplanen för Arjeplog antogs av kommunfullmäktige i april 2018. Planen har tre fokusområden: attraktiv och hållbar livsmiljö, företagsamhet och kompetensförsörjning samt goda och hållbara kommunikationer. En strategi handlar om att arbeta för att utmana stadsnormen och stärka bilden av landsbygden.

16 augusti 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Lotta Lestander

VD, Argentis Näringslivsbolag

lotta.lestander@argentis.se
070-280 29 79

Therese Stenvall

Projektkoordinator, Arjeplogs Kommun
therese.stenvall@arjeplog.se
0961-141 06