Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arvidsjaurs kommun

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid.

 

Arvidsjaur

Framväxten av tjänstesamhället och dess övergång till kunskapssamhället har förändrat Arvidsjaurs kommun på kort tid. Nya näringar har sett dagens ljus. Offentlig service i olika former sysselsätter överlägset flest människor i Arvidsjaur. Verksamheten präglas oftast av hög kvalitet och stabilitet i produktion och personal. I kommunens näst största ort, Glommersträsk, finns en koncentration av företag inom träindustrin som är viktiga för kommunen. Skog och trä är en av de näringar som sysselsätter flest människor inom den privata sektorn i Arvidsjaurs kommun. Besöksnäringen, vare sig besöket sker på fritiden eller i yrket, är den andra stora näringen.

Kommunen ingår numera i ett kluster av kommuner i Norrlands inland för fordonstester. Även annan test- och utbildningsverksamhet i kallt klimat har vuxit fram som exempelvis för försvaret och järnvägen. En annan gren inom besöksnäringen är turismen, som får en allt större betydelse. Störst utvecklingspotential bedöms den internationella vinterturismen ha tack vare direktflygförbindelser från Tyskland vintertid. Arvidsjaur har även under senare år stärkt sin ställning som handelsplats i inlandet.

Arvidsjaurs kommuns åsikt är att det på sikt är lönsamt för Sverige med en brukad landsbygd. Inte i form av att landsbygden blir ett utställningsobjekt utan att landsbygden faktiskt kan bidra till att höja levnadsstandarden i Sverige. En ny skatte- och regionalpolitik skulle medverka till att strömmarna ut från kommunen av människor, kunskap och kapital kan vändas. En ny attityd till landsbygden bör få växa fram, det skulle stärka självkänslan för de som bor på landsbygden.

Översiktsplan Arvidsjaur Arvidsjaur

Översiktsplanen för Arjeplog antogs av kommunfullmäktige i november 2015. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om nya kommunövergripande mål för perioden 2016- 2019: engagerade och nöjda medborgare och kunder, långsiktig hållbar utveckling, god ekonomisk hushållning samt attraktiv arbetsgivare.

16 augusti 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Sofie Lundberg Nilsson

Sofie Lundberg Nilsson

Landsbygdsutvecklare och besöksnäring

sofie.l.nilsson@arvidsjaur.se
0960-175 07

Foto: Kent Norberg