Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten i Almedalen 2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under 2017 arrangerade eller delarrangerade Region Norrbotten seminarier i Almedalen men politiker från regionen deltog också i andra paneler, rundabords-samtal och personliga möten.

Fokus på e-hälsa

Region Norrbotten fokuserade på att synliggöra Norrbottens position som föregångslän inom e-hälsa. Det skedde i form av ett eget seminarium 4 juli.

– Det är viktigt att vi är med i Almedalen eftersom resten av Sverige har mycket att lära både av och om Norrbotten. Inom e-hälsa har vi ett stort behov av att hitta lösningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande och där har vi redan visat att vi har höga ambitioner. Almedalen kan koppla ihop oss med andra som ligger i framkant i det här otroligt viktiga området, sade Agneta Granström, regionråd (MP).

God trafikinfrastruktur avgörande

Satsningar på god trafikinfrastruktur är avgörande för Norrbottens utveckling. Därför deltog Region Norrbotten, genom regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg (S), i flera aktiviteter som ville visa behovet av infrastruktursatsningar i norra Sverige. Bland annat genom samarbetet Bottniska korridoren som innefattar Norrbotniabanans påverkansgrupp.

– Almedalen är en av flera arenor där vi kan påverka omgivningens bild av Norrbotten men också visa på goda exempel och lyfta fram våra behov och utmaningar, sade Maria Stenberg.

Vid årsskiftet fick Region Norrbotten av riksdagen ansvar för den regionala utvecklingen och är på ett annat sätt erkända av den nationella nivån som en viktig samtals- och samarbetspartner.

– Genom att ha en dialog med nationella företrädare är jag övertygad om att vi kan skapa förutsättningar för ett växande Norrbotten och bygga ett bättre samhälle, sade Maria Stenberg.

Infrastruktur

OECD:s rekommendationer för starkare utveckling i Norra Sverige, nationellt och i EU

Arr: Europaforum Norra Sverige. Maria Stenberg (s), deltar i panelen

Mer om seminariet


European core network corridors - enablers for all stakeholders?

Arr: Botniska korridoren, Näringslivets transportråd, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan. Maria Stenberg (s), deltar i panelen

Mer om seminariet

 

E-hälsa och digitalisering

E-hälsa som drivkraft för framtidens Norrbotten

Arrangör: Region Norrbotten. Agneta Granström (mp) deltar i panelen.

Mer om seminariet

 


 

 

Det digitala samhället är redan här - är vården redo?

Arr: Region Örebro län, SUSSA-samverkan. Agneta Granström (mp), deltar i panelen

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46208


Digitalisering på den politiska agendan

Arr: Inera. Agneta Granström (mp) deltar i panelen.

Mer om seminariet


Användning av invånartjänsterna 1177 - lärdomar från regioner och landsting

Arr: PWC. Agneta Granström (mp) deltar i panelen.

Mer om seminariet

Övrigt

Från lokalt till globalt – samverkan som hållbarhetsfråga

 

Arr: Överenskommelsen. Anders Öberg (s), deltar i panelen.

 

Mer om seminariet

 


 

Vem tar ansvar för vuxenutbildningen?

 

Arr: Vuxenutbildning i Samverkan (VIS). Anders Öberg (s), deltar i panelen

Mer om seminariet

24 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering