Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stockholmskontoret

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten driver kontinuerligt ett påverkansarbete för att få genomslag i nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling. Stockholmskontoret är en del i det påverkansarbetet.

Region Norrbotten har ett kontor i Stockholm som vi delar med Region Västerbotten. Kontoret har adressen Gamla Brogatan 19 i Stockholm.

Påverkansarbetet inom ramen för Stockholmskontoret innebär följande aktiviteter

 • Intressebevakning
  Intressebevakning är av strategisk betydelse för att regionens aktörer tidigt ska kunna uppmärksamma och påverka nationella beslutsprocesser inom områden av betydelse för regionens tillväxt och hållbara utveckling. Påverkan inom utpekade områden är därför en huvuduppgift för Stockholmskontoret.
 • Företrädarskap
  En resurs för att Region Norrbottens regionala utveckling har relevanta kopplingar till nationella processer, plattformar och stödmekanismer.
 • Påverkansarbete
  Ett påverkansarbete handlar om att vara med och påverka frågor tidigt i processen när underlag tas fram och förslag till beslut formuleras. Det handlar också om att kunna vara på plats i sammanhang där och bidra med kunskap om norra Sveriges specifika förutsättningar och utmaningar.
 • Rådgivning

Varför har Region Norrbotten ett kontor i Stockholm?

Stockholmskontoret är en strategisk resurs och informationsförmedling till hemmaaktörerna och påverkan gentemot nationella och EU:s institutioner. Satsningen förväntas resultera i följande

* Nationella beslutsfattare har kunskap om Norrbottens särskilda utmaningar och möjligheter

* Påverkan av politiska beslut av intresse för aktörer i Norrbotten

* Förbättrade förutsättningar att bedriva ordinarie verksamhet

* Utveckla bättre relationer med aktörer på nationell och central nivå

* Aktualiserad bild av Norrbotten och norra Sverige

Påverkansfrågor för 2019

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2018 att Region Norrbotten ska påverka nationella och internationella beslutsprocesser för att skapa de bästa förutsättningarna för Norrbottens utveckling. Följande frågor är prioriterade påverkansfrågor under 2019:

Förutsättningar att genomföra uppdraget som Region Norrbotten har:

 • Genomför förslagen i översynen av kostnadsutjämningen mellan landsting
 • Inga juridiska gränsöverskridande hinder för vår verksamhet
 • Tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter kring tillväxtfrågor

Uppdrag och mandat som Region Norrbotten borde ha:

 • Testregion för hantering av demografiska utmaningen utifrån hälsa, vård och omsorg
 • Ansvar för Norrbottens landsbygdspolitik och regionala fysiska planering
 • Nationellt uppdrag att bilda nationellt kompetenscentrum för meänkieli
 • Nationellt uppdrag att bilda nationellt kompetenscentrum för samers hälsa

Främja tillväxtvillkor och investeringar:

 • Snabba på byggandet av Norrbotniabanan till Skellefteå och öka takten för planering och byggstart mellan Skellefteå–Luleå
 • Flexibel och tillåtande tillämpning av strandskyddet
 • Tydlig och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om mineralprospektering
 • Utbyggnad för uppskjutning av minisateliter från Esrange
 • Infrastrukturen och kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringens utveckling

13 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Sven Jonsson
Strateg
070-577 44 55