Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stockholmskontoret

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten driver kontinuerligt ett påverkansarbete för att få genomslag i nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling. Stockholmskontoret är en del i det påverkansarbetet.

Region Norrbotten har ett kontor i Stockholm som vi delar med bland annat Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland. Övriga finansiärer för kontoret är Företagarna Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå kommun och Skellefteå kommun. Kontoret har adressen Gamla Brogatan 19 i Stockholm.

Påverkansarbetet inom ramen för Stockholmskontoret innebär följande:

 • Intressebevakning
  Intressebevakning är av strategisk betydelse för att regionens aktörer tidigt ska kunna uppmärksamma och påverka nationella beslutsprocesser inom områden av betydelse för regionens tillväxt och hållbara utveckling.
 • Företrädarskap
  En resurs för att Region Norrbottens regionala utveckling har relevanta kopplingar till nationella processer, plattformar och stödmekanismer.
 • Påverkansarbete
  Arbetet handlar om att vara med och påverka frågor tidigt i processen när underlag tas fram och förslag till beslut formuleras. Det handlar också om att kunna vara på plats och bidra med kunskap om Norrbottens specifika förutsättningar och utmaningar.
 • Rådgivning

Varför har Region Norrbotten ett kontor i Stockholm?

Stockholmskontoret är en strategisk resurs och informationsförmedling till hemmaaktörerna och påverkan gentemot nationella och EU:s institutioner. Satsningen förväntas resultera i följande:

 • Nationella beslutsfattare får ökade kunskaper om Norrbottens särskilda utmaningar och möjligheter.
 • Påverkan på politiska beslut av intresse för aktörer i Norrbotten.
 • Förbättrade förutsättningar att bedriva Region Norrbottens ordinarie verksamhet.
 • Utveckla relationerna med aktörer på nationell och central nivå.
 • Bidra till en aktualiserad bild av Norrbotten och norra Sverige.

Regionens påverkansfrågor

Via länken nedan framgår de påverkanfrågor som Regionala utvecklingsnämnden samt Regionstyrelsen beslutat om i november 2020.
Regionens påverkansfrågor 

1 juli 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Sven Jonsson
Strateg
070-577 44 55