Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Investeringar över 60 000 kronor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett stöd för dig som ska utveckla verksamheten och behöver investera i marknadsföring, produktutveckling, kompetensutveckling, byggnader, maskiner, inventarier, markanläggningar och lönekostnader.

Kalix ost
Bild: Jaana Alamäki Enström är getbonde och ostproducent. Foto: Anders Alm.

Till vad kan du få stöd?

Stöd kan ges till nyinvesteringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring (ej löpande säljkostnader och marknadsbearbetning), maskiner/inventarier (ej fordon), produktutveckling och extraordinär kompetensutveckling.

Klicka här om investeringen överstiger 3,6 miljoner kronor!

Vem kan få stöd?

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Faktorer som kan påverka stödet

 • Beviljade försumbara stöd under tre föregående år.
 • Företagets behov av stöd för sin investering.
 • Typ av investering, lönsamhet, sysselsättningseffekter.
 • Finansiering.
 • Ägarförhållande och storlek på företaget.
 • Region Norrbottens budget.
 • Regionala prioriteringar.

Vem kan inte få stöd?

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Företag med verksamhet i Luleå tätort.
 • Stora företag.
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller primärproduktion av livsmedel har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd. I första hand söks stöd ur Landsbygdsprogrammet. Kontakta oss gärna vid behov av ytterligare information.

Hur stort stöd kan du få?

Stödet är ett behovsprövat stöd och varje ansökan prövas individuellt. Stödet kan beviljas med högst 1,8 miljoner kronor. Stödnivån varierar och kan maximalt uppgå till 50 procent av investeringskostnaden i stödområde A. I stödområde B kan stödet maximalt uppgå till 25 procent av investeringskostnaden.

Viktigt att veta

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Varor och tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Norrbotten.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Norrbottens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av eget kapital från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.

Försumbart stöd

Stödet är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via Länsstyrelsen/ Region Norrbotten och andra organisationer, samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig och ditt företag både före beslut och efter att investeringen är genomförd.

3 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Anita Johansson
anita.k.johansson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 52

Elisabeth Johansson Englund
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Tel: 0920-711 60

Erika Falk
erika.falk@norrbotten.se
Tel: 0920-711 69

Per-Anders Karlsson
per-anders.karlsson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 62