Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Konsulttjänster

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett stöd som riktar sig till dig som behöver hjälp av konsulter för att bidra med kompetens som ni själva inte har.

RJ Weld & Custom
Bild: Robin Jansson, ägare till RJ Weld & Custom, tillverkar rostfria avgassystem och skickar ut i världen på export. Foto: Anders Alm.

Till vad kan du få stöd?

Stödet kan ges för köp av externa oberoende konsulttjänster vid produktutveckling, marknadsföring (ej löpande säljkostnader och marknadsbearbetning), organisationsanpassning för tillväxt, miljö/kvalitetscertifiering, energikartläggning, energianalys, styrelseutbildning/förstärkning och kompetensutveckling. Stöd kan inte ges till lagstadgade insatser.

Vem kan få stöd?

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Verksamheten får inte vara nystartad.

Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Faktorer som kan påverka stödet:

 • Företagets behov av stöd för sin investering.
 • Typ av investering, lönsamhet, sysselsättningseffekter.
 • Finansiering.
 • Ägarförhållanden och storlek på företaget.
 • Region Norrbottens budget.
 • Regionala prioriteringar.

Vem kan inte få stöd?

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.

Hur stort stöd kan du få?

Maximalt stöd är 150 000 kronor eller 50 procent av godkända kostnader.

Viktigt att veta

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Varor och tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Norrbotten.
 • Minst två offerter från oberoende konsulter ska bifogas ansökan.
 • Stöd för konsulttjänster kan endast i undantagsfall beviljas mer än en gång.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Norrbottens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av eget kapital från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig och ditt företag både före beslut och efter att investeringen är genomförd.

3 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Anita Johansson
anita.k.johansson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 52

Elisabeth Johansson Englund
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Tel: 0920-711 60

Erika Falk
erika.falk@norrbotten.se
Tel: 0920-711 69

Per-Anders Karlsson
per-anders.karlsson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 62