Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kompetens kring digitalisering

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett stöd till dig som vill ta in extern kompetens för att till exempel göra en digital strategi eller insatser som förändrar företagets verksamhet och processer.

Stödet ska möjliggöra för små företag att ta in extern kompetens för en ökad digital mognad som skapar nya värden i företaget. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Satsningen sker i samverkan med Almi, LTU Business, IUC Norr och Handelskammaren. För att du ska kunna söka affärsutvecklingscheck för digitalisering ska du vara i kontakt med någon av dessa parter Norrbotten innan ansökan.

Till vad kan du få stöd?

Stödet används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa ditt företag att öka företagets digitala mognad och därmed skapa nya värden i företaget. Satsningen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Du kan använda stödet till köp av tjänst i form av konsulttjänster eller projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska vara en ny kompetens till företaget). Resursen ska vid anlitandet vara extern och oberoende.

Exempel på insatser som går att söka stöd för är att:

 • Ta fram en digital strategi.
 • Identifiera nya affärsmodeller.
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer.
 • Analysera juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

Vem kan få stöd?

Målgruppen är företag i Norrbotten som har 2-49 anställda. Omsättningen senaste årsbokslutet ska vara minst 3 miljoner kronor. Ekonomin i företaget ska vara i ordning, verksamheten ska kunna uppnå lönsamhet, skapa varaktig sysselsättning och verka på marknadsmässiga villkor. Stödet ska möjliggöra, underlätta eller påskynda digitaliseringssatsningen.

Satsningen sker i samverkan med Almi, LTU Business, IUC Norr och Handelskammaren. För att du ska kunna söka stöd för kompetens kring digitalisering ska du vara i kontakt med någon av dessa parter Norrbotten innan ansökan.

För kontaktuppgifter se nedan.

Vem/vad kan inte få stöd?

Stöd kan inte ges till företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad. Det finns också begränsningar i stödet för vissa sektorer, exempelvis fiske- och vattenbruk, primärproduktion av jordbruksprodukter och vägtransporter.

Stödet kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • resekostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningskostnader
 • försäljningsinsatser och marknadsföring mot slutkund
 • framtagande av nya produkter (varor eller tjänster)
 • anpassning för att uppfylla GDPR.

Försumbart stöd

Stödet är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via Länsstyrelsen/Region Norrbotten och andra organisationer, samt nedsättning av arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod

Hur stort stöd kan du få?

Du kan söka ett stöd på 50 000–200 000 kr vilket får motsvara max hälften av vad din digitaliseringsatsning kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

När kan du söka?

Ansökningarna sker löpande fram till 2020-10-30.

Hur ansöker du?

Digitaliseringsstöd söks via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.
Min ansökan

Här hittar du en guide till hur du ansöker om stöd för kompetens kring digitalisering.
Guide ansökan om stöd för kompetens

Kontakt

Region Norrbotten – vid frågor om ansökan
En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss på Region Norrbotten.

Samverkande aktörer – behovsanalys och rådgivning innan ansökan
Innan ansökan ska du ha varit i kontakt med någon av de samverkande parterna nedan. Detta intygar du i ansökan. De kan bistå med behovsanalys och rådgivning. Alla organisationerna arbetar för att främja digitalisering, men har lite olika inriktningar och är experter inom olika områden.

Kontaktuppgifter och inriktning till parterna som ingår:

 • Almi - erbjuder rådgivning och finansiering, både genom lån och riskkapital.
  Kontakt: Annika Holmström, tel: 070-693 79 21, e-post: annika.holmstrom@almi.se
 • IUC Norr - arbetar med att skapa tillväxt i produktägande, entreprenörsledda småföretag och basindustrinära företag. Vi förflyttar företag och individer genom att tillföra affärsdrivande insatser till industriella SMF i regionen.
  Kontakt: Åsa Tjärnberg, tel: 070-326 88 11, e-post: asa.tjarnberg@iucnorr.se
 • LTU-Business/European Enterprise Network
  Kontakt: Lars-Åke Isaksson, tel: 0703- 60 19 36, e-post: lars-ake.isaksson@ltubusiness.se
 • Norrbottens HandelskammareKontakt: Robert Forsberg, tel: 070-575 90 18, e-post: robert@norrbottenshandelskammare.se

3 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Anita Johansson
anita.k.johansson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 52

Elisabeth Johansson Englund
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Tel: 0920-711 60

Erika Falk
erika.falk@norrbotten.se
Tel: 0920-711 69

Per-Anders Karlsson
per-anders.karlsson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 62