Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kompetens kring internationalisering

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett stöd för dig som vill ta in extern kompetens för att förbereda för internationalisering till exempel om du har en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad.

Nu finns det möjlighet att söka stöd för kompetens kring internationalisering hos Region Norrbotten. Stödet ska möjliggöra för små företag att ta in extern kompetens för att förbereda för internationalisering.

Satsningen är ett led i etableringen av Exportsamverkan Norrbotten - en gruppering som bildats i syfte att stärka internationaliseringskrafterna hos företag i Norrbotten.

För att du ska kunna söka stöd för kompetens kring internationalisering ska du vara i kontakt med någon av parterna som ingår i Exportsamverkan Norrbotten innan ansökan.

Till vad kan du få stöd?

Kompetens kring internationalisering används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa ditt företag att nå nya internationella marknader eller förbereda ditt företag inför Brexit. Satsningen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Du kan använda stödet till köp av tjänst i form av konsulttjänster eller projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska vara en ny kompetens till företaget). Resursen ska vid anlitandet vara extern och oberoende. Resekostnader som är direkt förknippade med den externa kompetensen går också att få stöd för men är begränsad till max 20 procent av den totala kostnaden.

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet
 • göra marknadsförberedelser inför Brexit  (exempelvis skriva om avtal, göra riskanalyser, göra översyn av egna resurser och kompetenser, utreda leverans-  och produktionskedjor, utreda logistik- och transportlösningar, utreda tullfrågor).

Vem kan få stöd?

Målgruppen är företag i Norrbotten som har 2-49 anställda och har en befintlig produkt eller tjänst att ta vidare till nya internationella marknader. Omsättningen senaste årsbokslutet ska vara minst 3 miljoner kronor. Ekonomin i företaget ska vara i ordning, verksamheten ska kunna uppnå lönsamhet, skapa varaktig sysselsättning och verka på marknadsmässiga villkor. Stödet ska möjliggöra, underlätta eller påskynda internationaliseringssatsningen.

För att du ska kunna söka stödet ska du vara i kontakt med någon av parterna som ingår i Exportsamverkan Norrbotten innan ansökan. De kan, under begränsad tid bistå med kostnadsfri behovsanalys och rådgivning (gäller inte Exportkreditnämnden (EKN) då deras tjänster endast omfattar garantier för betalning och finansiering).

För kontaktuppgifter se nedan.

Vem/vad kan inte få stöd?

Det finns begränsningar i stödet för vissa sektorer, exempelvis fiske- och vattenbruk, primärproduktion av jordbruksprodukter och vägtransporter.

Stödet kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • patentansökningar
 • certifieringskostnader
 • delegationsresor
 • försäljningsinsatser
 • utbildningskostnader.

Försumbart stöd

Stödet är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via Länsstyrelsen/Region Norrbotten och andra organisationer, samt nedsättning av arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.

Hur stort stöd kan du få?

Du kan söka ett stöd på 50 000–200 000 kr vilket får motsvara max hälften av vad din internationaliseringssatsning kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

När kan du söka?

Ansökningarna sker löpande fram till 2020-10-30.

Hur ansöker du?

Internationaliseringsstöd söks via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.
Min ansökan

Här hittar du en guide till hur du ansöker om stöd för kompetens kring internationalisering.
Guide ansökan om stöd för kompetens

Kontakt

Region Norrbotten – vid frågor om ansökan
En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss på Region Norrbotten.

Exportsamverkan Norrbotten – behovsanalys och rådgivning innan ansökan
Innan ansökan ska du ha varit i kontakt med någon av parterna som ingår i Exportsamverkan Norrbotten. Detta intygar du i ansökan. De kan bistå med behovsanalys och rådgivning. Alla organisationerna arbetar för att främja export, men har lite olika inriktningar och är experter inom olika områden.

Kontaktuppgifter och inriktning till parterna som ingår:

 • Almi - erbjuder rådgivning och finansiering, både genom lån och riskkapital.
  Kontakt: Annika Holmström, tel: 070-693 79 21, e-post: annika.holmstrom@almi.se
 • Business Sweden - erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.
  Kontakt: Keith Taylor, tel: 073-572 76 81, e-post: keith.taylor@business-sweden.se
 • Exportkreditnämnden (EKN) - en myndighet som erbjuder garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering
  Kontakt: Erik Hagenrud, tel: 070-237 40 71, e-post: erik@hagenrud.com
 • IUC Norr - arbetar med att skapa tillväxt i produktägande, entreprenörsledda småföretag och basindustrinära företag. Vi förflyttar företag och individer genom att tillföra affärsdrivande insatser till industriella SMF i regionen
  Kontakt: Åsa Tjärnberg, tel: 070-326 88 11, e-post: asa.tjarnberg@iucnorr.se
 • LTU-Business/European Enterprise Network - kan hjälpa ditt företag att hitta affärspartners utanför Sverige, förstå EU-regler och hitta EU-finansiering
  Kontakt: Lars-Åke Isaksson, tel: 0703- 60 19 36, e-post: lars-ake.isaksson@ltubusiness.se
 • Norrbottens Handelskammare - erbjuder dig stöd i din export i bl.a. legalisering av exportintyg, exportnätverk för exporterande företag, avtalsskrivning, tullhantering etc.
  Kontakt: Robert Forsberg, tel: 070-575 90 18, e-post: robert@norrbottenshandelskammare.se

3 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Anita Johansson
anita.k.johansson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 52

Elisabeth Johansson Englund
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Tel: 0920-711 60

Erika Falk
erika.falk@norrbotten.se
Tel: 0920-711 69

Per-Anders Karlsson
per-anders.karlsson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 62

Tomas Olsson Lasu
Tel: 0920-711 61
thomas.olsson-lasu@norrbotten.se