Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Utveckling av nya produkter eller tjänster

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett stöd för både nya och befintliga företag som vill växa genom att utveckla innovationer i form av helt nya produkter, tjänster eller processer. Innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad och verifierad av en oberoende part.

Elpex
Foto: Johan Öberg, Elpex, tillverkar rullskidor och spannmätningsutrustning. Bild: Foto: Anders Alm.

Till vad kan du få stöd?

Stöd kan ges till utveckling av produkt och tjänsteinnovationer som bedöms ha en marknad och tillväxtpotential. Insatserna ska vara i ett tidigt skede, innan produkten eller tjänsten lanseras på marknaden.

Du kan få stöd för följande typer av kostnader:

 • Design och/eller registering av mönsterskydd, varumärkesskydd, patentskydd eller dylikt.
 • Förstudier till exemplar utredningar, analyser och  tester.
 • Utveckling och framtagning av prototyper.
 • Kostnader för immateriella rättigheter för att granska och registrera patent och andra rättigheter som har industriellt rättsskydd.
 • Experimentell utveckling av kommersiella användbara förutsättningar samt tester av produkter.
 • Försöksproduktion under förutsättning att det inte används i ett kommersiellt syfte.
 • Stöd för lönekostnader får uppgå till max 250 kronor per timme och får utgöra max 50 procent av godkänt stödunderlag. Kostnaden ska kunna verifieras.
 • Nystartade innovativa företag kan söka stöd för eget arbete.

Vem kan få stöd?

Stödet vänder sig till både nya och befintliga företag som vill växa genom att utveckla innovationer i form av helt nya produkter, tjänster eller processer. Innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad och ska vara skriftligen verifierad av en oberoende part. Nyhetsgranskning kan göras hos Almi. Stöd ges bara till företag som bedöms kunna bidra till en hållbar tillväxt i Norrbottens län. 

Hur stort stöd kan du få?

Maximalt stöd är 1,2 miljoner kronor per projekt, eller högst 45 procent av godkända kostnader.

Viktigt att veta

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Varor och tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Norrbotten.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Norrbottens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av eget kapital från företaget, privata investerare, bank eller annan icke-offentlig finansiering. För innovationschecken kan resterande finansiering utgöras av egen nedlagd tid.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig och ditt företag både före beslut och efter att investeringen är genomförd.

3 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Anita Johansson
anita.k.johansson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 52

Elisabeth Johansson Englund
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Tel: 0920-711 60

Erika Falk
erika.falk@norrbotten.se
Tel: 0920-711 69

Per-Anders Karlsson
per-anders.karlsson@norrbotten.se
Tel: 0920-711 62