Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionala projektstöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Norrbottens län och beslutar om användningen av statliga medel för regional utveckling, det så kallade länsanslaget.

Arbetskamrater har fikarast
Foto: Johnér bildbyrå

Utgångspunkter för regionala projektstöd 

Den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) är vägledande för prioritering av dessa medel. Region Norrbottens huvudprioriteringar för användningen av länsanslaget är följande:

  • Prioritera hållbara utvecklingsinsatser. För stöd i jämställdhetsintegrering inför ansökan se Kvalitetssäkra ditt projekt.
  • Prioritera insatser som direkt syftar till den regionala tillväxtstrategins prioriterade områden, det vill säga tillgodose näringslivets utvecklingsbehov och därmed nya arbetstillfällen och nya företag.
  • Bidra till genomförandet av EU:s strukturfondsprogram genom att prioritera insatser som delfinansieras av EU:s strukturfonder.

Samverkansprojekt med flera aktörer och medfinansiärer är prioriterade. 

Till vad kan du få stöd?

Du kan ansöka om medfinansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin.

Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Vem kan få stöd?

Sökanden kan vara organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, kommunala samverkansorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar med flera.

Hur stort stöd kan du få?

Region Norrbotten kan stödja tillväxtfrämjande projekt med maximalt 50 % av utgifterna för projektet.

Hur söker du stöd?

Du ansöker om regionala projektstöd via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

minansokan.se

Var noga med att motivera i din ansökan hur projektet ligger i linje med tillväxtområdena som finns i den regionala utvecklingsstrategin. Områdena beskrivs närmare som fokusområden i Innovationsstrategin.

När kan du söka stöd?

Du kan söka regionala projektstöd löpande under hela året.

EU-programmen har fasta beslutstillfällen. Vid ansökan om medfinansiering till nationella program eller EU:s strukturfonder till exempel ERUF, ESF, Kolarctic, Interreg Nord gäller samma ansökningsdatum till Region Norrbotten som till förvaltande myndighet.

Kontakta alltid oss innan du ansöker

För att kunna stödja dig på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i processen, särskilt om du avser söka finansiering från ett EU-program.

Projektstöd till unga, integration, mångfald och jämställdhet

Region Norrbotten har avsatt regionala medel för att främja områdena unga, integration, mångfald och jämställdhet. Dessa medel är inte förordningsstyrda.

Kvalitetssäkra ditt projekt

Kvalitetssäkra ditt projekt - Stöd för jämställdhetsintegrering

20 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering