Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Annan finansiering

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Strukturfonder

EU-stöden ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, vilket är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020.

EU:s strukturfonder är en viktig del av sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ekonomisk ojämlikhet mellan människor inom EU.

Region Norrbotten har möjlighet att medfinansiera olika EU-projekt som ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin och andra regionala planer, program och strategier.

Det är viktigt att du tidigt tar kontakt med Region Norrbotten och olika medfinansiärer angående din projektidé.

Region Norrbotten har även som regionalt utvecklingsansvarig ett ansvar för att lämna yttranden över alla ansökta projekt inom ERUF och ESF i Övre Norrland för Norrbottens del.

För att ta del av andra myndigheters och EU-programs information hänvisar vi till deras webbplatser:

EU-fonder.se
Regionala utvecklingsfonden
Europeiska socialfonden
Interreg Nord
Kolarctic

Landsbygdsprogrammet

Du kan ansöka om företagsstöd och projektstöd i det svenska Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

För att ta del av svenska Landsbygdsprogrammets information hänvisar vi till deras webbplats:

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

För att ta del av Klimatklivets information hänvisar vi till deras webbplats:

Klimatklivet

Andra aktörer

Nedan presenteras exempel på andra aktörer som ger ekonomiskt stöd till företag, projekt och kommuner:

Arvsfonden
Energimyndigheten
Kreativa Europa
Längmanska företagarfonden
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vinnova

Kommunerna i Norrbotten

Tag kontakt med respektive kommun och kontrollera om det finns möjlighet att ansöka om medfinansiering till projekt.

3 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontaktpersoner

Eva Jonsson
eva.a.jonsson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 43 18

Greta Isaksson
greta.isaksson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 46 19

Tove Cullhed
tove.cullhed@norrbotten.se
Tel: 0920-711 58

Ylva Sardén
ylva.sarden@norrbotten.se
0920-28 44 78

Åsa Johansson
asa.a.johansson@norrbotten.se
tel: 0920-28 47 63