Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

En ny industriera tar form

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det händer stegvis. Enskilda händelser här och där. ibland blir det en nyhet i media, ibland inte. Därför kan det vara svårt att se att alla dessa händelser och investeringar bildar en helhet, och att en ny industriera håller på att rulla ut i Sverige. Det har redan haft en stor positiv effekt på Norrbotten, och det kommer mera. Spännande? Absolut!

Patrik Öhlund, Node Pole
Patrik Öhlund är VD på Node Pole. Foto: Paulina Holmgren. 

Det globala perspektivet

Trots alla protektionistiska strömningar i samhället så lever vi i en värld som är mer global än någonsin tidigare. Det som händer i vår omvärld påverkar oss alla, både privat och på jobbet. En av vår tids största frågor är klimatutmaningen. De flyktingströmmar som vi ser idag är en västanfläkt, jämfört med de folkvandringar som kan komma att uppstå när stora landytor blir obeboeliga på grund av klimatförändringar.

Samtidigt så pågår en teknikutveckling i en takt som mänskligheten aldrig har sett tidigare, och nya tekniska lösningar ser hela tiden dagens ljus. Den här utvecklingen påverkar samhället på många olika sätt, och vi har nog bara sett början på det ännu. En sak som är extra intressant är hur teknikutvecklingen kan vara en del av lösningen på klimatutmaningen. Nya material gör helt plötsligt solceller lönsamma, ny batteriteknik gör att vi kan gå över till eldrivna fordon både på vägar och i gruvor, och nya lätta kompositmaterial ökar effektiviteten i våra vindkraftverk.

Klimatfrågan och teknikutvecklingen är två oerhört viktiga globala frågor, och de skapar stora nya tillväxtmöjligheter för Sverige och Norrbotten.

Vår industrihistoria

Utvecklingen av Sveriges tunga basindustri under de senaste 100 åren har gått hand i hand med elektrifieringen av Sverige. Utbyggnaden av vår norrländska vattenkraft och senare även kärnkraften har skapat ett robust energisystem som förser industrin med energi till mycket konkurrenskraftiga priser, sett ur ett internationellt perspektiv. Samtidigt så är vår elproduktion redan från början klimatsmart, med nästan inga utsläpp av koldioxid.

I takt med energieffektivisering och digitalisering så har dock industrins energibehov minskat, vilket gör att vi har ledig kapacitet i vårt elsystem. Det överskottet går idag till stora delar på export, utan att något förädlingsvärde skapas i Sverige.

I norra Sverige så har vi länge varit duktiga på att förädla två av våra tre stora naturresurser; nämligen skogen och malmen. Men vår vattenkraft (och numer även vindkraft) har vi skickat vidare söderut, till stora delar oförädlad om man bortser från det som förbrukas inom mineral- och skogsnäringar.

Hur norra Sverige kan leda utvecklingen

Klimatet, tekniken och industrin – hur hänger allt ihop? På ett för Norrbotten fantastiskt bra sätt! Sverige och Norrbotten har helt unika förutsättningar för att leda utvecklingen mot ett nytt hållbart samhälle, och samtidigt få en otrolig regional utveckling på köpet. Våra mineraler kan användas till nya batterier och andra nya material som till exempel grafén, restprodukter från skogen kan användas till hållbara biodrivmedel eller grön kolfiber, vilket i sin tur kan användas till klimatsmarta vindkraftverk eller för att göra bilar ännu lättare. Vår gröna energi kan användas till att elektrifiera gruvnäringen, driva batterifabriker utan utsläpp, driva både större och mindre datacenter eller till att göra vätgas som i sin tur kan användas till klimatsmarta transporter och koldioxidfri stålproduktion.

Möjligheterna är nästan oändliga, och vi har goda chanser att ta en världsledande position!

En ny industriera

Hur var det då med alla små händelser som bildar något större? Jag hoppas att den här korta texten kan få er att stanna upp en stund nästa gång ni läser om något nytt industriprojekt som är på gång, eller någon ny etablering. Oavsett om det handlar om ett stort vätgasprojekt från Vattenfall, LKAB och SSAB, ett datacenter i Boden eller Tärendö, eller som nu senast den glädjande nyheten om Facebooks expansion i Luleå, så bildar alla dessa större och mindre händelser en helhet. De är en del av en snabbt växande nyindustrialisering av Sverige, drivet av både globala trender och våra unika förutsättningar. Tillsammans kan vi få en ny industriera att växa fram här i norr!

Patrik Öhlund, VD Node Pole

Om Patrik

Patrik Öhlund är VD på Node Pole, ett dotterbolag till Vattenfall och Skellefteå Kraft som arbetar med att attrahera nya investeringar i elintensiv industri till Sverige. Patrik var tidigare finanschef för Vattenfall Vattenkraft.

17 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering