Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mina funderingar om digitalisering och vad den gör med oss

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Jag tar mig friheten att låta denna krönika börja med ett citat av Anna Kumpula Kostet, kommunalråd i Pajala: "Digitaliseringen är en jätteviktig del för att hela länet ska leva och då måste vi säkra upp vår infrastruktur så att vi kan nyttja tekniken, såväl inom offentlig och privat sektor. Vi måste också jobba med jämställdheten, för där kvinnorna bor, där bor männen. Vi välkomnar alla"

Cornelius Stiefenhofer
Cornelius Stiefenhofer är konsthallschef vid Havremagasinet länskonsthall Boden. Foto: Aleksey Safonov. 

Citatet är hämtat från rapporten "Digitaliseringen och näringslivet" som gjorts vid Luleå Tekniska Universitet. Rapporten ger oss en bild med flera infallsvinklar på den digitala utvecklingen. Digitalisering har som populärt begrepp utvecklats med tiden till att innefatta så mycket mer än det ursprungliga begreppet som avsåg omvandling från analog till digital information i tekniska sammanhang. Utifrån det har termen svällt i sin komplexitet och används numer frekvent i alla möjliga sammanhang, vilket suddar ut och urlakar dess egentliga mening.

Hoppet om lösningen

Processen digitalisering har över tid blivit en mäktig process som har kommit att förändra både ekonomier och samhälle, i både stort och smått. Digitaliseringen är hoppet om lösning för många av de problem mänskligheten stött på under 2000-talet. Ändå har digitaliseringen skapat ett myller av nya utmaningar och förändringar, både i och mellan länder, men även genom människors förflyttningar, både i ett ekonomiskt men också ur socialt perspektiv. Det har tagit tid att förstå effekten och omfånget av dessa förändringar.

Vi ser hela tiden förändringar inom de mediala landskapen och i de politiska vändningarna som rör sig allt mer mot populism. Även i de mest utvecklade nationer kan vi se effekter av digitaliseringens framfart. Många av de förändringar och skiften som sker är svåra att uppskatta och att få grepp om eftersom de är så fundamentalt storskaliga och i ett så komplext system som; den nya globaliteten. Vi behöver ställa oss frågor som: Vem är det som drar nytta av allt det här? Vilka är våra förhoppningar? Vad kommer det egentligen att leda till?

Att digitaliseringen är av stor betydelse för Norrbotten, både som län i landet Sverige men också som en region i ett globalt perspektiv, råder det ingen tvekan om. Den ekonomiskt fördelaktiga gröna energi som vi kan leverera och vårt kalla klimat drar till sig datacenter som är vår tids fabriker. Dessa fabriker kommer förhoppningsvis locka kompetenta specialister och även bygga en stabil grund för nya etableringar som kan komma att göra det möjligt för högt multifunktionellt och kunskapsbaserat arbete från vilken virtuell verklighet som helst. Framförallt någonstans i Norrbottens storslagna landskap som på sikt kan komma att erbjuda och upprätthålla både service och teknologi i samma standard som i en stor stad.

Men vari alla dessa förändringen ligger hoten och farhågorna, så svåra och storskaliga att det kommer ta oss många år att förstå och hantera? Vart är vi på väg som Norrbottningar? Vart är Sverige på väg i västvärldssamhället och som mänsklig ras?

Den digitala förändringen har även sträckt in i vårt privatliv. Jag erbjuder dig att ta ett steg tillbaka från vad som har blivit vardagsvanor och ren rutin för att reflektera över hur vi använder oss av digitala enheter och information i den här stora och nya världen. På vilket sätt lyfts frågor om platsernas förutsättningar för jämställdhet och mångfald?

Reflektera också över hur vi och vår information används, hur den processas, och hur den smälter samman genom globala storföretag på ett sätt och med metoder som vi aldrig skulle tillåta våra folkvalda politiker att besluta om.

Samtidskonstdagar

Mellan 14-16 november i år kommer Havremagasinet länskonsthall, i samarbete med Statens konstråd, vara värd för Samtidskonstdagar som är en stor nationellt konferens, för konst- och kulturinstitutioner från hela landet. Under dessa dagar kommer vi reflektera över och diskutera om hur vi kan samarbeta genom att använda oss av nya kommunikationssätt för att reagera och agera utifrån den snabba utveckling som vi dagligen ser i vårt samhälle. Det är omöjligt att stoppa förändringen som händer just nu, men vad som är ännu mer viktigt är; att vi alla tillsammans deltar aktivt för att styra skutan i en riktning som både respekterar, värderar och tar föregående generationers kamp på största allvar för att uppnå; frihet, jämlikhet och rättvisa.

Här kan du läsa mer om konferensen Samtidskonstdagar.

Cornelius Stiefenhofer, konsthallschef vid Havremagasinet länskonsthall Boden

14 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering