Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bättre dialog en förutsättning för fungerande kollektivtrafik

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

- På alla ställen i Norrbotten där man planerar nya bostadsområden och har en tillväxt är det viktigt att man har en tidig idé om hur busslinjer ska vara och var angöringsplatser ska finnas. Planeringen och dialogen mellan kollektivtrafikmyndigheten och de lokala samhällsplanerarna, det vill säga kommunerna, kommer att bli jätteviktig. Det sa landstingsrådet Kent Ögren (S) i den diskussionen om kollektivtrafikens framtid.

Paneldebatt under Framtidens Kollektivtrafikkonferns 22 mars i Luleå.

Diskussionspanelen fr v Mats Bengtén, Arne Andersson, Jan Söderström, Karolina Filipsson, Leif Drugge, Kent Ögren och Matts Hildebrand.

Diskussionen berörde många aspekter av kollektivtrafiken: Tillgängligheten i glesbygd, kostnaderna, samordningen, resenärsperspektivet, ledsagarsystemet, de kommersiella aktörerna och inte minst det politiska ansvaret.

Jan Söderström från Sveriges Kommuner och Landsting gav politikerna ett råd:

Bevaka lokaliseringen av inte bara bostäderna utan framför allt de stora arbetsplatserna så att de kommer på de ställen där det finns möjlighet att ha en vettig kollektivtrafikförsörjning. På lång sikt gör man enorma vinster genom att husen hamnar rätt. Se till att kollektivtrafiken får sina rättmätiga prioriteringar.

Politiskt mod
Samma sak betonade Matts Hildebrand, chef för kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborg:

I samband med trafikförsörjningsprogrammet finns möjligheter att ge utrymme för hur man vill att ett län ska utvecklas – med hjälp av bland annat kollektivtrafiken.

Samtidigt förespråkade han realism:

Det handlar om politiskt mod. Man måste sätta ned foten och tala om vad resurserna man har till förfogande räcker till för typ av trafik. Politiskt mod att faktiskt våga tala om vad man vill satsa på, det ser jag fram emot.

Ökad arbetsmarknad
Söderström instämde:

Det vore hyckleri att påstå att vi kan ha en buss utanför varje stuga för varje resa. Det finns en konflikt mellan svenskens önskemål att bo ganska glest och detta faktum att vi ska försöka fixa bra kollektivtrafik till alla.
Kollektivtrafiken är ofta en förlustaffär, men skattesubventioneringen motiveras av att trafiken kan ge samhällsvinster - framför allt öka arbetsmarknaden. Kent Ögren sa:

Med ett ökat kollektivtrafikåkande, bättre tillgänglighet och anpassade fordon har man en möjlighet att arbetsmarknadsregionerna växer. Det politiska avtrycket måste komma i trafikförsörjningsprogrammet.

Behov av dialog
Många talade om behovet av dialog. Hildebrand sa:

- Inte minst viktigt är det nu när det regionala kollektivtrafikansvaret ligger på landstinget och markfrågorna ligger på kommunen. Fixar vi inte ett bra samråd där vi kommer in naturligt i ett tidigt skede, då kommer vi inte att ha några goda förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken.

Bilen ett komplement
Viktigt blir att stimulera de som bor på mindre orter att använda kollektivtrafiken – i den mån den finns. Arne Andersson, vd för Länstrafiken i Norrbotten, menade:

Vi måste hitta bättre sätt komplettera de som kör bil. Då behövs pendelparkeringar. Bilen är inte en konkurrent till kollektivtrafiken, den är ett komplement.

Jan Söderström fyllde på:

Bra pendlarparkeringar och att satsa på starka stråk med stor turtäthet – det tror jag är en väldigt attraktiv modell.

Större valfrihet
Karolina Filipsson, trafikplanerare på Länstrafiken Västerbotten, var skeptisk:

- Den trend vi sett i Västerbotten är större krav på att det ska finnas en större valfrihet. Man ska kunna komma lite senare till jobbet en dag och kunna komma hem lite tidigare från jobbet vissa dagar. För att det ska vara en attraktiv kollektivtrafik ska det finnas ett bredare utbud. Om man lyfter upp frågan och får länsperspektiv finns en bättre möjlighet att det kan fungera, men jag tror inte att det finns en möjlighet att ha samma standard i hela länet.

Behöver inte bli dyrare
Kollektivtrafiken kostar, men Andersson hävdade att den behöver bli allt dyrare:

- Det beror på vilken konkurrens det finns bland entreprenörerna och vilka samordningsvinster det finns att göra. Och entreprenörer pekar på att de nya bussarna drar väsentligt mycket mindre bränsle än för tio år sedan.

Leif Drugge från Centrala Buss i Norrbotten AB menade:

- Inom sjukvården och skolan finns anledning att se över samordning och effektivitet. Halvtomma fordon är en kostnad för alla. Kan vi fylla fordonen är det bättre och effektivt för alla.

26 mars 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering